Janette Bosma

Algemeen

Ik ben opgegroeid op het platteland in Friesland en heb daarna Nederlands en Filosofie gestudeerd in Groningen en Utrecht. Sinds 2016 ben ik actief bij de Partij voor de Dieren. Ik heb me bij de Partij voor de Dieren aangesloten, omdat ik me zorgen maakte over klimaatverandering. Dierenwelzijn was al langer een belangrijk thema in mijn leven.
Groningen is een stad met een jonge en gezellige sfeer waardoor ik me er altijd thuis heb gevoeld. Ik ben raadslid geworden, omdat ik het belangrijk vind dat er meer representatie van jongeren in de politiek komt. Ik vind dat de urgentie van de klimaatcrisis – die juist de jongere generaties het hardst gaat raken – nog te vaak wordt onderschat. Daarnaast vind ik juist lokale politiek zo leuk, omdat deze het dichtst bij mensen staat. Een fijn en veilig huis in een groene omgeving zijn dingen die iedereen belangrijk vindt en dat zijn lokale aangelegenheden.


Portefeuilles
•    Kunst & Cultuur
•    Onderwijs
•    Jongeren
•    Sport
•    Evenementen
•    Asielbeleid & Vluchtelingen
•    Diversiteit & Emancipatie
•    Volksgezondheid
•    Toegankelijkheid
•    Democratische Vernieuwing

Nevenfuncties

  • Docent, RUG (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Partij voor de Dieren
  • Actieve functie Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens