Janette Bosma

Naam: Janette Bosma

Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
Raadslid, Klankbordgroep Rekenkamer
Raadslid, Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Gemeenteraadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Janette Bosma

Ik ben opgegroeid op het platteland in Friesland en heb daarna Nederlands en Filosofie gestudeerd in Groningen en Utrecht. Sinds 2016 ben ik actief bij de Partij voor de Dieren. Ik heb als fractieondersteuner in de Provinciale Staten gewerkt en verschillende functies bij de jongerenpartij vervuld. Ik heb me bij de Partij voor de Dieren aangesloten, omdat ik me zorgen maakte om klimaatverandering. Dierenwelzijn was al langer een belangrijk thema in mijn leven. De Partij voor de Dieren was voor mij de enige partij die inzag dat de belangen van mensen, dieren en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Groningen

Groningen is een stad met een jonge sfeer en studentencultuur waardoor ik me er altijd thuis heb gevoeld. Ik ben raadslid geworden, omdat ik het belangrijk vind dat er meer representatie van jongeren in de politiek komt. Ik vind dat de urgentie van de klimaatcrisis – die juist de jongere generaties het hardst gaat raken – nog te vaak wordt onderschat. Daarnaast vind ik juist lokale politiek zo leuk, omdat deze het dichtst bij mensen staat. Een fijn en veilig huis in een groene omgeving zijn dingen die iedereen belangrijk vindt en dat zijn lokale aangelegenheden.

Portefeuilles

 • Kunst & Cultuur
 • Onderwijs
 • Jongeren
 • Sport
 • Evenementen
 • Asielbeleid & Vluchtelingen
 • Diversiteit & Emancipatie

Nevenfuncties

 • Docent, RUG (bezoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 30 mrt. 2022 Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
 • Actieve functie Raadslid, Klankbordgroep Rekenkamer
 • Actieve functie Raadslid, Partij voor de Dieren
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens