Jasper Boter

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

Wonen en werken (docent aan de Hanzehogeschool) doe ik in mijn geboortestad Groningen. Zoals vaak wordt gezegd: Er gaat niets boven Groningen.’

Als raadslid in de gemeente Groningen voor de VVD, zet ik mij in voor Onderwijs, Cultuur, Welzijn, Beheer en Sport. Uiteindelijk dragen, volgens mij, Sport en Cultuur in belangrijke mate bij aan een mooie samenleving in onze gemeente. Voor iedereen moet Sport en Cultuur bereikbaar en betaalbaar zijn, maar daar staat tegenover dat de gemeente (met beperkte middelen) ook moet zorgen dat de infrastructuur van Sport en Cultuur aansluit bij het hoge ambitieniveau. Daar zal ik me voor inzetten.

Volgens mij is onderwijs één van de beste sociale voorziening. Binnen onze gemeentegrenzen zijn alle vormen van onderwijs aanwezig. Dus voor jong en oud is er de mogelijkheid om op elk niveau onderwijs te volgen. Taalachterstanden weg te werken aan de ene kant, maar ook naar hoogbegaafdheidsonderwijs te gaan als je daardoor je talenten beter kunt ontwikkelen. Onderwijs moet voor iedereen bereikbaar zijn of je nu jong of oud, rijk of arm, makkelijk of moeilijker kan leren.

Mij inzetten voor de bovenstaande onderwerpen doe ik vanuit de gedachte dat je zelf keuzes maakt (of laat maken door ouders of opvoeders) en dat je waar dat (soms) nodig is een ruggensteuntje vanuit de overheid kan krijgen om daarna weer zelfstandig je eigen leven te leiden en in te richten.

Naast mijn raadswerk ben ik dol op sporten, het begeleiden van mijn voetballende zoontje, sta ik voor de klas om juridische vakken te geven en ben ik getrouwd.

Nevenfuncties

  • Projectleider gemeente Smallingerland (bezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Helpermaar (o.m. spelvoorziening jeugd)

Functie historie

2022

  • Onbekend - 29 mrt. 2022 Raadslid, VVD
  • Onbekend - 29 mrt. 2022 Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
  • Onbekend - 29 mrt. 2022 Gemeenteraadslid, Begeleidingscommissie Jeugdhulp
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens