Maarten van der Laan

Maarten van der Laan

Nevenfuncties
  • Kascontrole commissie JS Groningen
  • Kascontrole commissie GPJK
  • Onderzoeksstage bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)