Maarten van der Laan

Stemgedrag (17 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
18 december 2019 Begrotingswijziging 3e kwartaal 2019.
18 december 2019 Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde (raadsvoorstel 20-11-2019)
18 december 2019 Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2020 en voorbereidingskrediet 2021 Sport020 (raadsvoorstel 20-11-2019)
18 december 2019 Programma en overzicht Onderwijshuisvesting 2020 (raadsvoorstel 20-11-2019)
18 december 2019 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (raadsvoorstel 14-11-19)
18 december 2019 Herinrichting Vestdijklaan (raadsvoorstel 14 november 2019)
18 december 2019 Nacalculaties verkeer en vervoer projecten 2019 (raadsvoorstel 14 november 2019)
18 december 2019 Verzamelbesluit herindeling 2 (raadsvoorstel 20 november 2019)
18 december 2019 Nota lokale media-instelling 2020-2030 (raadsvoorstel 14 november 2019)
18 december 2019 Vaststelling financiële verordening gemeente Groningen 2019 (raadsvoorstel 14 november 2019)
18 december 2019 Ingekomen overige stukken
18 december 2019 Ingekomen Collegebrieven
18 december 2019 Vaststelling verslagen
18 december 2019 Vaststelling agenda
18 december 2019 Nacalculatie renovatie Papiermolen 2019 (raadsvoorstel 14-11-19)
18 december 2019 vaststellen verslagen
18 december 2019 Toedeling middelen Nationaal Programma Groningen (raadsvoorstel 20 november 2019)
17 0 0