Rik van Niejenhuis

Naam: Rik van Niejenhuis

Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
Raadslid, PvdA
Gemeenteraad Gemeenteraadslid Bekijk pagina

Algemeen


Wie ben je en waarom ben je raadslid geworden?
Met veel plezier woon ik in Stad. Groningen Stad is prachtig, zeker nu Stad samen met (de dorpen rond) Haren en Ten Boer een gemeente vormt. Ik ben opgegroeid in Garrelsweer en voel me zowel binnen als buiten de stad erg thuis. Ik ken de mensen en spreek de taal. Ik voel me betrokken bij het welzijn van Groningen en de Groningers.  Als raadslid heb de kans daar een bijdrage aan leveren. 

Wat doe je als raadslid?
Als raadslid ben je gekozen door de inwoners van de gemeente. Als raad stellen we de kaders (beleid) vast en controleren we de uitvoering daarvan door het college van B&W. Dat doen we als volksvertegenwoordigers. Daarom is het belangrijk om midden in de samenleving te staan, en dat doe ik dan ook. Ik werk 3 dagen in de week voor Groninger Dorpen, zodat ik tijd heb voor het raadswerk en mijn gezin. Op woensdag ben ik veel in de buurten en wijken te vinden en uiteraard op het Stadhuis voor de raads- en commissievergaderingen.

Hoe is het om raadslid te zijn?
We zijn met zijn zessen in de PvdA fractie.  We hebben het leuk samen en ondertussen is er veel te doen. De gemeente heeft beleid op alle mogelijke onderwerpen. Ik ben woordvoerder voor het ruimtelijk domein (wonen, verkeer & vervoer, wijkvernieuwing, etc). Hele boeiend en heel wezenlijk voor het functioneren van onze gemeente. Soms praten we over stukken waarin 10 tallen jaren vooruit wordt gekeken om te zorgen dat ons verkeer dan ook nog goed functioneert. Soms praten over zwerffietsen die echt zo snel mogelijk moeten worden opgeruimd. Beiden zijn ontzettend belangrijk.

Wil je nog iets kwijt?
Ik vind het belangrijk dat we als inwoners van Groningen naar elkaar luisteren en proberen elkaar te begrijpen. Ik zal daar altijd en met heel veel plezier mijn best voor doen. Niet iedereen weet wat raadsleden precies doen en hoe de politiek werkt. Je bent daarom altijd van harte welkom om een dag(deel) met me mee te lopen, dan kun je zien hoe het werkt. En, uiteraard loop ik ook graag eens met jou mee om jouw werk en wereld te leren kennen. Dat stelt mij in staat om mijn werk als raadslid beter te doen.

Ik ben bereikbaar via 0649361498.

(per 30-6-2021 benoemd tot plv. voorzitter van de raad)

Nevenfuncties

Nevenfuncties

  • Directeur Groninger Dorpen (bezoldigd)
  • Directeur-bestuurder van Stichting Perspectief Groningen 2025 (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Raadslid, PvdA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens