VergaderingVergadering van Politiek Vragenuur
Datum: 24-11-2021 15:30 uur


Topweer (Provinciehuis)
Voorzitter: Koosje van Doesen
Griffier: Peter Kommerij: 050 367 7727, peter.kommerij@groningen.nl
1
Algemene bijlage
Terugblik op zondag 21 november 2021 (pdf, 101.23 KB)
TK-brief Ongeregeldheden van afgelopen weekend 211123 (pdf, 144.78 KB)
Afschrift brief Ministerie Justitie en Veiligheid aan Regioburgemeesters nav het LOVP 23-11 (pdf, 83.59 KB)
24-11-2021, Politiek vragenuur 16.30 uur - Topweer (pdf, 254.96 KB)