VergaderingVergadering van commissie Financien en Veiligheid
Datum: 11-09-2019 13:00 uur


Oude raadzaal
2
1
0
0
4
0
0
3
1
1
0
1
1
0
0
5
1
1
1
0