VergaderingVergadering van commissie Financien en Veiligheid
Datum: 20-11-2019 13:00 uur


Oude raadzaal
2
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
2
2
1
5
1
0
1
0
0
7
4
1
1
0