VergaderingVergadering van commissie Financien en Veiligheid
Datum: 03-07-2019 20:00 uur


Oude raadzaal
2
1
0
0
0
0
0
12
0
0
0
6
4
6
0