VergaderingVergadering van commissie Ruimte en Wonen
Datum: 11-09-2019 20:00 uur


Oude raadzaal
2
1
0
0
2
0
0
2
1
1
0
2
1
0
0
13
3
6
1
0