VergaderingVergadering van commissie Ruimte en Wonen
Datum: 02-10-2019 16:30 uur


Oude raadzaal
2
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
10
11
5
0