VergaderingVergadering van commissie Ruimte en Wonen
Datum: 08-05-2019 20:00 uur


Oude raadzaal
2
1
0
0
2
0
0
1
1
1
0
4
1
0
0
2
2
2
1
0