VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 28-09-2022 16:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
6
2
6
2
4
6
4
5
4
4
2
6
3
2
2
0
8
1
1
8
1
1
1
5
1
0
1
1
1
1
1
0
1
Algemene bijlage
Dagplanning 28 september Politieke woensdag - Raadsvergadering (pdf, 148,99 KB)
Besluitenlijst raad 28 september 2022 (pdf, 81,12 KB)
28-09-2022, verslag gemeenteraad 16.30 uur (pdf, 278,57 KB)