VergaderingVergadering van gemeenteraad
Datum: 17-05-2023 16:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
3
0
2
3
3
3
3
3
5
3
6
3
0
5
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
Algemene bijlage
Besluitenlijst raad 17 mei 2023 (pdf, 144,51 KB)
17-05-2023, verslag gemeenteraad 16.30 uur - Raadsvergadering (pdf, 284,60 KB)