‘Tweetrapsraket’ voor raadsvergadering op 1 april

Gepubliceerd op: 24 maart 2020 17:05

foto Radesingel

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook gevolgen voor de gemeenteraad van Groningen. Zo is de geplande raadsvergadering van woensdag 25 maart afgelast.

Omdat de gemeente 'door moet gaan' is het van belang dat er toch democratische besluitvorming plaatsvindt. Op dinsdag 31 maart om 16.00 uur op de Radesingel 6 is de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Dat heeft het presidium van de raad besloten. Het presidium is het overleg van alle 12 fractievoorzitters onder leiding van de burgemeester.

Tweede raadsvergadering

De Gemeentewet bepaalt dat alleen in een fysieke vergadering raadsbesluiten mogelijk zijn. Er moeten dus raadsleden echt bij elkaar komen om te stemmen. Er mag vergaderd worden als minimaal de helft van de raadsleden aanwezig is (quorum). Is dat niet het geval dan kan er eventueel een tweede raadsvergadering worden uitgeschreven waarbij dit aantal niet nodig is en de nodige besluiten toch genomen kunnen worden. Minimaal 24 uur na afloop van de vergadering waarbij geen quorum is, kun je een nieuwe raadsvergadering bijeenroepen.

Het presidium houdt actief rekening met de situatie dat op 31 maart het vereiste quorum van 23 raadsleden – minimaal de helft van het aantal 45 Groningse raadsleden - in verband met het coronavirus niet wordt gehaald. De beschikbare vergaderfaciliteiten voorzien niet in de vereiste 1,5 meter afstand tussen personen. Ook de persoonlijke omstandigheden en afwegingen van raadsleden kunnen de fysieke aanwezigheid in de weg staan. Dat betekent dat de vergadering niet door kan gaan.

Democratisch proces

Een tweede vergadering komt dan in beeld. Die is voor een dag later gepland: woensdag 1 april om 16.30 uur op de Radesingel 6. In zo'n tweede vergadering mogen er volgens de Gemeentewet minder raadsleden dan het quorum aanwezig zijn om besluiten te nemen. Dat maakt het mogelijk om met zo weinig mogelijk mensen besluiten te nemen. De samenstelling van de aanwezige raadsleden op de vergadering van 1 april is nog onderwerp van gesprek.

Deze tweetrapsraket is geheel volgens Gemeentewet en zorgt ervoor dat de democratische besluitvorming in Groningen voortgang kan blijven vinden. De aanwezige raadsleden nemen op de vergadering van 1 april besluiten over de meest noodzakelijke voorstellen.

Geagendeerde onderwerpen zijn onder meer geld voor extra ambtenaren voor het sociaal domein, krediet voor het pand Villa B voor Groningse kunstorganisaties, krediet voor maatregelen voor de verkeersveiligheid en financiering voor de bouw van het historisch museum. René Staijen wordt geïnstalleerd als raadslid voor de Stadspartij vanwege het vertrek van Mariska Sloot. De complete agenda komt te staan op de kalender van deze website.

Mening inwoners

Op 31 maart en bij de vergadering op 1 april is er vanwege coronamaatregelen geen publiek aanwezig en deze zal zo kort mogelijk zijn. Via de website kunnen inwoners en journalisten wel live meekijken. Inwoners die de raad hun mening over de geagendeerde onderwerpen willen meegeven kunnen die mailen naar griffie@groningen.nl. Het advies is om dat voor maandag 30 maart 16.00 uur te doen.

Digitaal vergaderen

Het presidium heeft verder besloten dat de eerstvolgende raadsvergadering daarna op 22 april is. Raadsactiviteiten als werkbezoeken vervallen tot 22 april. Wat de commissievergaderingen betreft gaat het presidium nog kijken wat er mogelijk is in combinatie met digitaal vergaderen. De geplande commissievergaderingen van 1 april gaan sowieso niet door. Er wordt hoe dan ook nagedacht hoe in deze situatie met het coronavirus verder inhoud moet worden gegeven aan het democratische proces.