Afscheid in raad van wethouder Van der Schaaf

Gepubliceerd op: 02 juni 2022 14:06

toespraak Van der Schaaf bij afscheid

De gemeenteraad heeft woensdag 1 juni afscheid genomen van wethouder Roeland van der Schaaf. Hij heeft een nieuwe baan en gaat aan de slag als dijkgraaf bij het waterschap Noorderzijlvest.

Van der Schaaf is bijna 10 jaar wethouder voor de PvdA in de gemeente Groningen geweest met in zijn portefeuille onder meer wonen, wijken, ruimtelijke ordening en versterking. Daarvoor was hij ook raadslid.

Burgemeester Koen Schuiling noemde de grote rol van Van der Schaaf bij grote gebiedsontwikkelingen in Groningen: de Suikerzijde, Stadshavens, Reitdiep, Meerstad. Verder zijn er tijdens zijn wethouderschap recordaantallen woningen gebouwd in Groningen.

Misstanden

Schuiling benoemde ook Van der Schaafs strijd tegen de misstanden in de woningmarkt. "In de aanpak van de uitwassen heb je successen geboekt met bijvoorbeeld de verhuurdersvergunning en de invoering van de opkoopbescherming."

Ook de raadsnestor nam namens de raad het woord. Verder hield Van der Schaaf zelf ook hield toespraak waarin hij terugkeek op bijna tien jaar wethouderschap. Hij ging onder meer ook in op inwonersparticipatie, een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds meer aandacht kreeg. "We moeten oppassen dat we niet slechts die mensen de mond gunnen die in taal, denkwijze en cultuur het meest passen bij de wereld van politici en ambtenaren. We hebben in Groningen ook groepen inwoners die de taal en cultuur van politici en ambtenaren minder goed snappen."

Nimby

Van der Schaaf: "We moeten oppassen dat we ongepolijst geformuleerde kritiek wegzetten als 'nimby' (Not in my backyard = niet in mijn achtertuin) en wetenschappelijk geformuleerde kritiek op het proces misschien wel eens ten onrechte niet. Die les moeten we de komende maanden meenemen: hoe zorgen we er met onze methoden voor dat we er in slagen alle groepen burgers goed te betrekken bij het overheidsbeleid."

Raadsvergadering met afscheid wethouder Van der Schaaf terugkijken (klik op icoontje van camera bij agendapunt 9: afscheid wethouder Van der Schaaf)