B&W beantwoorden vragen aardbevingen

Gepubliceerd op: 18 januari 2021 15:01

foto beantwoording mondelinge vragen
Naar aanleiding van dorpsgesprekken over de aardbevingsproblematiek zijn er namens de gehele gemeenteraad zogeheten Mondelinge Vragen aan het college van B&W gesteld. Onderwerp: zorgen en vragen die bij inwoners van het aardbevingsgebied leven. De vragen zijn woensdag 13 januari gesteld tijdens het Politiek Vragenuur. Wethouder Roeland van der Schaaf beantwoordde de vragen ter plekke.

De Mondelinge Vragen gingen over terugkeer in huurhuizen na sloop/nieuwbouw, wisselwoningen en stijgende WOZ-waardes en OZB-aanslagen.

Vragen met een samenvatting van de antwoorden van wethouder Van der Schaaf

Terugkijken van het Politiek Vragen uur (13 januari 2020, kijk bij het filmpje bij het agendapunt Politiek Vragenuur) 

Uit de gesprekken in Ten Post is gebleken dat bewoners zich zorgen maken over terugkeer in huurhuizen op dezelfde plek. Er zouden afspraken zijn dat bewoners terug kunnen naar de oude woonlocatie maar er zou ook zijn aangegeven dat dat toch niet altijd kan omdat hun gezinswoning vervangen wordt door een seniorenwoning.

Nieuwbouwwoning

Volgens wethouder Van der Schaaf (PvdA) heeft woningcorporatie Wieden en Borgen met alle bewoners gesproken over hun toekomstige huurwoning met als uitgangspunt dat men vergelijkbare nieuwbouwwoning kan krijgen in straat waar men nu woont. Er zijn geen gevallen bekend van huurders voor wie dat niet is gelukt. Wel hebben enkele huurders er zelf voor gekozen om te verhuizen naar geschikte woning in andere straat. Enige uitzondering betreft vijf woningen aan Tubingastraat, hier komen geen woningen. Deze huurders zijn in goed overleg verhuisd naar andere passende huurwoning.

Er waren ook vragen over wisselwoningen. In Woltersum is aangegeven dat veel inwoners behoefte hebben aan een wisselwoning in het eigen dorp. Men zien het niet zitten om lange tijd het dorp te moeten verlaten en wil zelf de keuze hebben om eventueel in eigen dorp in een wisselwoning te kunnen. In Ten Post zijn juist zorgen over de extra geplande 60 wisselwoningen.

Volgens de wethouder klopt het niet dat er in Woltersum wisselwoningen geen komen. Hij zei dat er behoefte is aan tijdelijke huisvesting tijdens de versterkingsoperatie in Woltersum. Hoeveel kan pas worden vastgesteld als de impact van de versterking op de woningen bekend is. Hoe het precies zal gaan in Woltersum is dus nog niet helemaal duidelijk, maar de gemeente bereidt zich wel voor op vraag naar wisselwoningen.

Impact

In Ten Post komen 60 extra wisselwoningen, antwoordde de wethouder, op een stuk grond naast voormalig bedrijf Amca aan B. Kuiperweg. De omgevingsvergunningprocedure wordt binnenkort afgerond. Het streven is de woningen in juni op te leveren voor tijdelijke huisvesting van bewoners van de Oldenhuisstraat in Ten Post. Uiteraard heeft deze verhoging impact op het dorp, zegt de wethouder. Maar het gaat wel om vervangende huisvesting voor nu al woonachtige inwoners, er komen geen inwoners bij. De gemeente doet volgens de wethouder voortdurend pogingen om iedereen te informeren, bijvoorbeeld via dorpstafels.

De raad stelde ook vragen over stijgende WOZ-waardes en OZB-aanslagen. Raadsleden constateerden tijdens de dorpsgesprekken dat veel inwoners vragen hebben over stijgende waardes en hiermee vastlopen bij het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). De wethouder antwoordde dat de gemeente samen met het NBK kijkt hoe de informatievoorziening verbeterd kan worden.

Ongemak

Verder antwoordde de wethouder dat de gemeente niet vrijelijk kan schuiven met WOZ-waardes. Maar hij zei het ongemak ook te voelen bij stijgende waarden als huizen op de nominatie staat gesloopt te worden. Hij zei niet te kunnen beloven dat ongemak weg te kunnen nemen, maar dat het wel mogelijk is samen met bewoners te kijken naar mogelijkheden om meer evenwicht te brengen tussen wat reëel is en wat op papier staat.

De raad stelde de Mondelinge Vragen naar aanleiding van de dorpsgesprekken over de aardbevingsproblematiek in november en december. De gesprekken tussen raadsleden en vanwege de coronamaatregelen steeds maximaal 15 inwoners waren in Ten Boer, Ten Post en Woltersum. De raad wilde de ervaringen van inwoners horen met de schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing.

Inmiddels heeft de raad ook Schriftelijke Vragen gesteld, in totaal 25, naar aanleiding van de dorpsgesprekken over de aardbevingen. Het college heeft voor Schriftelijke Vragen wat meer tijd. In principe moeten deze vragen binnen drie weken beantwoord worden, soms wordt dat iets later.

Schriftelijke Vragen naar aanleiding van de dorpsgesprekken aardbevingsgebied