Bespreking initiatiefvoorstel Omgekeerde Right to Challenge

Gepubliceerd op: 23 september 2020 12:09

foto Radesingel
Meestal debatteren en besluiten raadsleden over voorstellen die het college van burgemeester en wethouders maakt. Maar raadsleden kunnen ook zèlf plannen maken waarover de gemeenteraad dan stemt. Een initiatiefvoorstel heet dat.

Op de Politieke Woensdag van 23 september buigt de raad zich over het initiatiefvoorstel 'Omgekeerde Right to Challenge' (het omgekeerde recht om uit te dagen). Dit plan komt van D66-raadslid Wieke Paulusma.

Goedkoper

Wat houdt dit initiatiefvoorstel in? Sinds enkele jaren hebben inwoners het recht om de gemeente uit te dagen. Hiermee kunnen inwoners taken van de gemeente overnemen omdat ze denken dat zij het anders, slimmer, beter en/of goedkoper kunnen.

"Om uit te kunnen dagen is het belangrijk dat je als bewoner weet wat er uit te dagen valt", zegt Paulusma. "Anders kunnen bewoners ook niet de afweging maken hoe het beter kan, en daar zit vaak de moeilijkheid." Volgens haar is het vaak niet duidelijk wat de gemeente bijvoorbeeld in een wijk allemaal doet en wat dat kost. Daarom is het voor inwoners lastig een beroep op 'Right to Challenge' te doen.

Bewonersinitiatieven

Daar heeft Paulusma het 'omgekeerde Right to Challenge' voor bedacht. De gemeente moet beter voor de inwoners in kaart brengen wat ze in de wijken doet. Haar idee is een proef in 1 of 2 wijken. De gemeente geeft inzicht in wat ze daar doet, wat dat kost en wat het oplevert. Dat kan tot meer bewonersinitiatieven met 'Right to Challenge leiden. "Niet de bewoner daagt de gemeente uit, maar de gemeente daagt bewoners uit."

De bespreking van dit initiatiefvoorstel is op de Politieke Woensdag van woensdag 23 september van 16.30 tot 17.30 uur. De vergadering zelf is in het tijdelijke 'stadhuis' aan de Radesingel 6. Deze sessie van de raad is live te volgen – en later terug te zien – via deze website.

Politiek Vragenuur

De bespreking van het initiatiefvoorstel is één van de bijeenkomsten voor raadsleden op de Politieke Woensdag. Nog vóór de bespreking van 'Omgekeerde Right to Challenge' is het Politiek Vragenuur (15.30-16.20 uur). Daarin kunnen raadsleden B&W vragen stellen over actuele onderwerpen. De vragen moeten raadsleden van tevoren indienen zodat burgemeester en wethouders ook even de tijd hebben voor de antwoorden.

De fractie van Student en Stad heeft vragen over de brief van burgemeester Schuiling aan studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Die brief was naar aanleiding van het fors toegenomen aantal besmettingen onder studenten. De burgemeester deed – mede namens de onderwijsbestuurders Jouke de Vries (Rijksuniversiteit Groningen) en Henk Pijlman (Hanzehogeschool) een "klemmend beroep' om na te gaan wat studenten kunnen doen om het aantal besmettingen te beperken.

Student en Stad-fractie voorzitter Marten Duit ziet de brief als "een uitzonderlijke misser" Hij vraagt waarom is gekozen voor een "belerende en corrigerende toon". "Studenten zijn volwassen." Hij had ook het positieve gedrag van studenten benoemd willen zien.

Demonstratieverbod abortuskliniek

Verder zijn er vragen over een demonstratieverbod bij de Groningse abortuskliniek (D66), urgentieverklaringen bij sloop van huurwoningen, het verwijderen van zitbanken op de Grote Markt, achterstallig onderhoud in Selwerd (allen van de SP) en over het doden van duiven die overlast geven (Partij voor de Dieren). Ook het Politiek Vragenuur is live te volgen via deze website.

Jeugdhulp

Andere onderwerpen die op de Politieke Woensdag aan de orde komen zijn onder meer de 'Verordening jeugdhulp 2021' en verkeersmaatregelen bij de multifunctionele accommodatie De Wiardt (voorheen MFA De Wijert) aan de Van Lenneplaan.

Een compleet overzicht van alle onderwerpen met alle stukken