Bespreking initiatiefvoorstel stoppen met aanbesteden stads- en streekvervoer

Gepubliceerd op: 13 september 2023 14:09

foto bus ov

Moet de gemeente Groningen weer een eigen vervoersbedrijf krijgen, zoals in de vorige eeuw met het GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf Groningen)? Of een provinciaal of regionaal vervoersbedrijf? De gemeenteraad bespreekt vanavond 13 september tijdens de Politieke Woensdag een initiatiefvoorstel om te stoppen met openbare aanbestedingen in het openbaar vervoer en het stads- en streekvervoer weer in publieke handen te nemen.

Een initiatiefvoorstel is 1 van de zogeheten raadinstrumenten van gemeenteraadsleden. Ze hoeven niet per se te wachten op raadsvoorstellen van het college van B&W, maar kunnen ook zelf met plannen komen in de vorm van een initiatiefvoorstel. Vanavond buigt de raad zich over het initiatiefvoorstel van raadslid Hans de Waard van coalitiepartij SP dat hij 'Geen markt maar mobiliteit. Openbaar vervoer van ons en voor ons allemaal' heeft genoemd.

Gado

Volgens dit plan moeten er verschillende scenario's worden uitgewerkt om het openbaar vervoer weer in publieke handen te geven. Vroeger had je de Gado en het GVB. Later is het stads- en streekvervoer geprivatiseerd. Dat heeft volgens de bedenker van het initiatiefvoorstel niet tot verbetering maar juist problemen veroorzaakt. Volgens De Waard is het tijd dat de overheid het stuur overpakt en weer de regie neemt. Het college van B& heeft in een brief aan de raad als zogeheten pre-advies al gezegd tegen dit voorstel te zijn.

De raad bespreekt het initiatiefvoorstel in een vergadering die van 21.00 tot 22.30 uur wordt gehouden in de oude raadzaal van het stadhuis. Deze sessie is live te volgen vanaf de publieke tribune en online via deze website van de gemeenteraad.

Cultuurparticipatie

Deze sessie is 1 van meerdere sessies van de raad op de Politieke Woensdag van 13 september. Er zijn ook sessies over onder meer het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente – een inspraakbijeenkomst – en Cultuurparticipatie. Ook is er een sessie over een verandering in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG). De inhoudelijke wijzigingen zorgen er onder meer voor dat er zonder evenementenvergunning geen dieren meer mogen worden ingezet bij evenementen, dat skaten en skateboarden in het centrum van de Groningen weer kan worden verboden, dat proeverijen in slijterijen mogelijk worden en dat er een verbod komt op overlastgevend drugsgebruik in de openbare ruimte.

Kijk voor een compleet overzicht van de agenda en alle stukken die worden besproken op de agenda van deze Politieke Woensdag