Bewonersraadpleging over toekomst Stadspark en drafbaan

Gepubliceerd op: 30 april 2021 14:25

foto stadspark grasveld met mensen
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft grote plannen met het Stadspark. Het park moet op kaart worden gezet als een park voor alle Groningers. En de drafbaan moet als evenemententerrein Stadspark één van de grote evenemententerreinen in Nederland worden.

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over deze plannen van B&W. Deze plannen zijn opgeschreven in de raadsvoorstellen 'Herijking visie Stadspark, park voor de Stad' en 'Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark'. Maar voordat de gemeenteraad deze voorstellen bespreekt en er een besluit over neemt, wil de raad van omwonenden horen wat ze van de plannen vinden.

Online

Daarom houdt de raad op woensdag 12 mei van 20.00 tot 22.00 uur een bewonersraadpleging over de raadsvoorstellen over het Stadspark en de drafbaan. Omwonenden kunnen dan de raadsleden vertellen wat hun mening is. Inwoners kunnen zich voor deze online inspraaksessie opgeven bij de griffie van de gemeenteraad.

Informatie over inspreken en aanmelden als inspreker 

Biodiversiteit

Wat houden de plannen voor het stadspark in, het grootste groene gebied in de stad Groningen? Het college ziet het Stadspark van cruciaal belang voor ontspanning en recreatie voor de Stadjer, en ook van cruciaal belang voor de klimaatbestendige stad. De plannen gaan onder meer over het vergroten van de bekendheid en bereikbaarheid van het park, het vergroten van de groene kwaliteit en de biodiversiteit, het verbeteren van de veiligheid en het beperken van het autoverkeer.

Minder dance, meer pop

En de drafbaan? In vervolg op een eerder besluit van de raad is het plan de drafbaan door te ontwikkelen tot evenemententerrein Stadspark. Kosten: 1,6 miljoen euro. Door meer diversiteit aan optredens (minder dance, meer pop) moet de belasting op de omgeving afnemen. Het doel van B&W is niet meer evenementen, maar vooral betere evenementen en groener, voor publiek én omgeving.

Draverijen

Ondertussen zijn er door een aantal fracties in de gemeenteraad zogeheten Schriftelijke Vragen aan het college van B&W gesteld over de kosten voor het houden van draverijen als één van de evenementen op de drafbaan. Uit de beantwoording blijkt dat het college hiervoor geen ruimte ziet.

De betrokken fracties vinden de beantwoording door het college (m.n. de onderbouwing) onvoldoende en willen daarover nog in debat. Dat gebeurt op 19 mei als de raadsfracties ook de twee raadsvoorstellen over het Stadspark en de drafbaan bespreken. Op 12 mei kunnen omwonenden ook inspreken over de vragen van de fracties over draverijen op de drafbaan en de antwoorden van B&W daarop.

Schriftelijke vragen draverijen en antwoorden van B&W 

De gemeenteraad neemt op 2 juni besluiten over de raadsvoorstellen 'Herijking visie Stadspark, park voor de Stad' en 'Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark'.

Meer informatie over de plannen voor het stadspark 

Meer informatie over de plannen met de drafbaan