Bijeenkomst gemeenteraad over drafbaan Stadspark

Gepubliceerd op: 25 augustus 2020 12:08

foto drafbaan
De Groningse gemeenteraad houdt woensdag 26 augustus een bijeenkomst over de drafbaan in het stadspark. Inwoners kunnen dan de raadsleden laten weten wat zij van de plannen van het college van burgemeester en wethouders (B&W) voor het evenemententerrein Drafbaan Groningen vinden.

Deze bijeenkomst is één van de vele activiteiten op deze Politieke Woensdag van de raad. Zo bespreken raadsleden bijvoorbeeld ook de groenplannen 'Vitame G' van B&W. Een greep uit die plannen: per jaar 1000 nieuwe bomen planten op gemeentegrond, ook per jaar 365 bomen erbij op privégrond èn een strenger kapbeleid in wat vroeger de gemeenten Haren en Ten Boer was.

'Politieke Woensdag' is de nieuwe naam voor de woensdag, de dag in de week dat alle activiteiten van de Groninger gemeenteraad plaatsvinden. De Politieke Woensdag is ingevoerd per 1 augustus. Dat is de datum waarop de nieuwe werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad is ingegaan.

De belangrijkste wijziging: het verdwijnen van het oude commissiestelsel. Tot nu toe waren de raadsleden verdeeld over vijf themacommissies. Die vergaderden elk minstens één keer per maand over de onderwerpen van hun portefeuille. Vanaf nu zijn er per onderwerp bijeenkomsten met een vaste begin- en eindtijd. Dat kunnen zogeheten beeldvormende of meningsvormende bijeenkomsten zijn. Met de vaste begin- en eindtijden weet iedereen welk onderwerp hoe laat aan de orde komt.

Beeldvormende bijeenkomst

De bijeenkomst over de drafbaan is een voorbeeld van een beeldvormende bijeenkomst. De raadsleden gaan nog niet in debat met elkaar en het college. In een beeldvormende bijeenkomst willen ze zich laten informeren over een onderwerp. Bijvoorbeeld door inwoners die als insprekers vertellen wat ze van een onderwerp of voorstel van B&W vinden. Een beeldvormende bijeenkomst kan ook een werkbezoek van raadsleden aan een wijk, dorp of organisatie, een expertmeeting of een hoorzitting zijn.

Meningsvormende bijeenkomst

Een andere nieuwe term op de Politieke Woensdag is de meningsvormende bijeenkomst. De meningsvormende bijeenkomsten vervangen globaal de oude raadscommissievergaderingen. Tijdens deze meningsvormende vergaderingen gaan de raadsleden met elkaar en het college van B&W in debat.

Als er over een onderwerp nog geen beeldvormende bijeenkomst met insprekende inwoners is geweest, is er tijdens een meningsvormende vergadering ook ruimte voor insprekers. Besluiten neemt de gemeenteraad tijdens besluitvormende bijeenkomsten, de oude gemeenteraadvergaderingen. Door de nieuwe werkwijze van de raad duren de raadsvergaderingen waarschijnlijk minder lang.

De beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten zijn tijdens de verbouwing van het stadhuis over het algemeen in het tijdelijke 'stadhuis' aan de Radesingel of in zaal Topweer in het Provinciehuis. Omdat alle bijeenkomsten voor de raad op de Politieke Woensdag zijn, gebeurt er veel tegelijkertijd. Dat is nieuw in de nieuwe werkwijze van de raad. De raadsvergaderingen vinden tijdens de verbouwing van het stadhuis voorlopig plaats in de kleine zaal van De Oosterpoort.

Voor plannen voor de drafbaan houdt de raad woensdag 26 augustus een aparte beeldvormende bijeenkomst. Die is van 20.00 tot 21.00 uur aan de Radesingel. B&W willen de huurovereenkomst met drafsportvereniging KHRV opzeggen en de drafbaan volledig tot een evenemententerrein ontwikkelen.

Inspreken

Insprekers voor deze bijeenkomst over de drafbaan - en ook inwoners die op de tribune willen zitten - dienen zich bij de griffie aan te melden, uiterlijk 24 uur van tevoren. Dat kan met een telefoontje (050 367 77 02) of mailtje (griffie@groningen.nl) naar de griffie. Inspreken is fysiek èn digitaal mogelijk. Door de coronamaatregelen kan het snel vol zijn in de vergaderzaal. Live meekijken in een andere zaal is dan mogelijk. Maar vol is vol. Thuis live meekijken via deze website van de gemeenteraad kan ook.

Inspreken is op de Politieke Woensdag van 26 augustus ook mogelijk bij andere onderwerpen tijdens meningsvormende bijeenkomsten. Raadsleden gaan in deze bijeenkomsten ook met elkaar en het college van B&W in debat gaan. Maar vooraf is gelegenheid voor inwoners om hun mening te geven. Dat hiervoor geen aparte beeldvormende bijeenkomst is, zoals rond de drafbaanplannen, heeft te maken met de verwachting dat er minder insprekers zijn.

Referendum

Er zijn woensdag meningsvormende bijeenkomsten over onder meer de komende jaarwisseling, het 'Groenplan' met de uitwerking van de groene ambities uit het coalitieakkoord van B&W, de nieuwe APV – de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen – met gevolgen voor het kapbeleid in de oude gemeenten Haren en Ten Boer en het initiatiefvoorstel van de SP om een referendum in de nieuwe gemeente Groningen mogelijk te maken.

Andere meningsvormende bijeenkomsten – met dus de mogelijkheid om in te spreken – gaan over het bestemmingsplan openbaar vaarwater, de verordening openbaar vaarwater en de nota welstand te water, het beleid voor sociaal culturele accommodaties zoals buurt- en dorpshuizen en de wijkvernieuwingsplannen voor Selwerd.

Raadskalender

Kijk voor alle beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten van de raad op de Politieke Woensdag van 26 augustus op de raadskalender op de homepage van deze website of via deze link.

Alle beeldvormende en meningsvormende op de Politieke Woensdag van 26 augustus worden live uitgezonden op deze website.