Demonstratie, parkeren en overhandiging petitie Kardinge

Gepubliceerd op: 19 juni 2024 13:06

foto Joy Beune
Schaatsster Joy Beune, 3-voudig wereldkampioen, die een petitie aan plaatsvervangend raadsvoorzitter Ceciel Nieuwenhout zal overhandigen.

Verschillende onderwerpen komen vandaag – woensdag 19 juni – in het stadhuis tijdens de Politieke Woensdag van de gemeenteraad aan de orde. Onder andere de Pro-Palestina-demonstratie van woensdag 12 juni, moties over de overlast in het Noorderplantsoen en voorstellen voor nieuwe parkeermaatregelen.

De sessie over de Pro-Palestina-demonstratie van 12 juni is om 14.00 uur in de raadzaal gepland. Deze 'March for Palestine' vond plaats in de binnenstad van Groningen. Hoewel deze demonstratie vreedzaam begon, werd door een deel van de demonstranten aan het einde van de middag een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen bezet.

Demonstranten

"De inzet van de politie was noodzakelijk om de demonstranten uit het gebouw te verwijderen, omdat zij weigerden dit vrijwillig te doen", aldus burgemeester Schuiling in een brief aan de raad. "Ook buiten het gebouw moest de politie geweld gebruiken om verdere escalatie van de situatie te voorkomen." Tijdens de sessie kunnen raadsleden vragen stellen en kan de burgemeester een eventuele toelichting geven. Deze sessie is live te volgen via de homepage van deze website van de gemeenteraad.

Om 16.30 uur komt de overlast in het Noorderplantsoen en het Stadsstrand aan de orde. Het college wil met een aantal maatrelen de overlast daar deze zomer beperken. Hierover is al een aparte inspreeksessie met omwonenden geweest en ook al een zogenaamde meningsvormende sessie voor de raad. Die krijgt nu een vervolg vanwege de behoefte in de raad om mogelijke moties voor de eerstvolgende raadsvergadering nu al te bespreken.

Alcoholverbod

De aangekondigde moties gaan over:
- Het schrappen van het alcoholverbod op verschillende plekken in het Noorderplantsoen. Dit terug te brengen naar één enkel alcoholverbod geldend voor het hele Noorderplantsoen vanaf 22.00 uur;
- Het verbieden van barbecueën in het hele Noorderplantsoen;
- Het aanpassen van het basketbalveld in het Noorderplantsoen.

Parkeervergunningen

Om 18.30 uur gaat het op deze Politieke Woensdag over een pakket nieuwe parkeermaatregelen. Die bestaat uit 14 maatregelen over onder meer de tarieven van bewoners in de 2e en 3e zone, bezoekersvergunningen, een quotum op het aantal parkeervergunningen en tariefverhogingen voor een 2e parkeervergunning en uitbreiding van betaald parkeren naar sommige winkelcentra zoals Selwerd en Overwinningsplein, Helperplein en Haren (dorpscentrum).

Petitie

's Avonds om 20.30 uur is er tijdens het spreekhalfuur 'Inwoners in gesprek met de raad' een overhandiging van een petitie voor behoud van IJsbaan Kardinge. De schaatssters Joy Beune (3-voudig wereldkampioen), Meike Veen en jeugdleden van schaatsverenigingen zullen op de Grote Markt de handtekeningen overhandigen aan plaatsvervangend raadsvoorzitter Ceciel Nieuwenhout namens de gemeenteraad.

Agenda met allen documenten van deze Politieke Woensdag