Extra commissie raad over akkoord Ring Zuid

Gepubliceerd op: 07 juli 2020 16:20

foto aanpak ring zuid akkoord
Woensdag 8 juli om 17.00 uur is er een extra raadscommissievergadering van de Groningse gemeenteraad over het hoofdlijnenakkoord over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid.

Gedeputeerde Fleur Gräper informeert dan de commissieleden over de achtergronden van het akkoord. Daarbij is ook de Groningse verkeerswethouder Philip Broeksma aanwezig. Deze vergadering is na de vergadering van een commissie van Provinciale Staten (13.00-16.00 uur) waarin de gedeputeerde de Groningse Statenleden informeert over de uitkomst van de onderhandelingen.

De vergadering van de raadscommissie gaat om 17.00 uur openbaar van start. Mogelijk dat een gedeelte van de vergadering besloten is. Het college van B&W heeft gisteren laten weten de Groningse raad in vertrouwen te willen informeren. Of een deel van de vergadering wel of niet besloten is, zal een besluit van de raadscommissie zijn.

Vertraging van drie jaar

Onderwerp van de vergadering is het akkoord tussen de overheden binnen de Aanpak Ring Zuid (het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen) en de aannemerscombinatie Herepoort (CHP) over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid. Op hoofdlijnen zijn beide partijen het eens over een oplossing voor de kosten als gevolg van de vertraging van drie jaar van het project en een financiële oplossing voor de verdere looptijd van het project. De komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd.

De raadscommissievergadering wordt vanaf 17.00 uur live uitgezonden op de homepage van deze website.


Agenda van deze vergadering met stukken en terugkijken van deze vergadering