Geen bierlucht maar debat in De Oosterpoort

Gepubliceerd op: 26 juni 2020 11:05

foto Oosterpoort
De gemeenteraad vergaderde woensdag 24 junivoor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis weer in levenden lijve. De kleine zaal van de Oosterpoort was het toneel voor het debat over onder meer de gemeenterekening. In de zaal konden de raadsleden elkaar in de ogen kijken én anderhalve meter afstand houden.

Daar waar normaal de artiesten staan, zit nu het college van burgemeesters en wethouders, de gemeentesecretaris en de griffier. De tribune is bespikkeld met raadsleden, op anderhalve meter afstand van elkaar. "Ik denk dat het ongeveer hier was, de laatste keer dat ik hier was," vertelt raadslid Jasper Been (GroenLinks) vanuit zijn bankje. "Het was bij een concert van Lucky Fonz, wat geweldig was. Er is hier nu helemaal geen bierlucht, maar gewoon een normale vergaderzaal, maar dan coronaproof."

Filmpje met de raadsleden Jasper Been en Ton van Kesteren over vergaderen in De Oosterpoort:

foto geen bierlucht

Faciliteiten

Alle deelnemers aan de vergadering hebben de faciliteiten die ze in de raadszaal ook hebben: een eigen tafeltje, met stopcontact, spreekmicrofoon en stemkastje, de fracties zitten bij elkaar in de buurt, het is alleen even wennen wie waar zit, vertelt raadslid Ton van Kesteren, fractievoorzitter van de PVV: "In het begin heb ik wel even gekeken waar mijn maatjes zitten, daar heb je tijdens debatten wel oogcontact mee. En vervolgens ben je in de debat, maar je hoort wel stemmen achter je. Dan draai je om, maar zie je niks. Je kan wel voor je kijken maar niet achter je."

Online

Beiden zijn ze het er over eens dat het een hele verbetering is ten opzichte van de online vergadering. "Het is toch fijner om elkaar aan te kunnen kijken tijdens een debat, om de emoties te peilen," zegt Jasper Been. Ton van Kesteren voegt toe dat hij zich ook enorm stoorde aan de technische mankementen. "Dan valt de verbinding weer weg, of staat iemand op mute of met geluid aan als dat niet moet." "Je moet een enorm goede vergaderdiscipline hebben," beaam Been, "in kleine groepjes lukt dat nog wel, maar niet met de voltallige gemeenteraad."

Op 1 juli is het jaarlijkse Voorjaarsdebat ook in De Oosterpoort. Na de zomer hangt het van de coronaregels af.

Raadsvergadering terugkijken

Agenda raadsvergadering met alle stukken (zoals raadsvoorstellen, moties en amendementen) en besluiten van de raad.