Gemeenteraad bespreekt gratis menstruatieproducten

Gepubliceerd op: 14 juni 2022 16:06

Menstruatieproducten

Moet de gemeente gratis menstruatieproducten ter beschikking stellen in openbare toiletten en gemeentelijke gebouwen? Die vraag bespreekt de gemeenteraad woensdag 15 juni in een aparte sessie op de Politieke Woensdag van de gemeenteraad van Groningen.

Het onderwerp 'gratis menstruatieproducten' is aangedragen door het Comité Vrouwenstrijd Groningen, een samenwerking van een aantal politieke jongerenorganisaties.

Burgeragendering

Inwoners of organisaties kunnen een onderwerp op de agenda van de raad zetten als ze hier minimaal 50 handtekeningen voor inzamelen. Een commissie van de gemeenteraad buigt zich vervolgens over zo'n verzoek tot 'burgeragendering'. Als het verzoek voldoet aan de voorwaarden komt er een sessie voor de gemeenteraad om het onderwerp te bespreken.

De voorwaarden zijn onder meer:
- de gemeente moet er wel over gaan;
- het is niet de bedoeling terug te komen op een besluit dat in de huidige raadsperiode is genomen;
- en minimaal 50 inwoners uit de gemeente steunen het onderwerp.

Menstruatiearmoede

Menstruatiearmoede (geen geld hebben voor tampons of maandverband) is volgens het Comité Vrouwenstrijd Groningen onderdeel van de armoedeproblematiek in Groningen. "Wij vragen om kosteloze toegang tot menstruatieproducten in openbare toiletten en toiletten in gemeentelijke gebouwen", zegt het comité in de aanvraag voor agendering van het onderwerp menstruatiearmoede. "Dit is een kleine moeite om mensen het dagelijkse leven makkelijker te maken."

In de sessie van de raad krijgt het Comité Vrouwenstrijd Groningen de gelegenheid het idee van kosteloze toegang tot menstruatieproducten toe te lichten. Vervolgens zeggen de politieke partijen in de raad en daarna het college van B&W wat ze van dit idee vinden. Daarna bepaalt de raad of en hoe het onderwerp een vervolg krijgt.

Livestream

De sessie over kosteloze toegang tot menstruatieproducten is van 20.20 tot 21.30 uur in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel. Belangstellenden kunnen erbij zijn. De sessie is ook thuis live te volgen via de livestream op deze website van de gemeenteraad.

Meer informatie over burgeragendering

Slachtofferhulp

Voorafgaand aan de raadsessie over menstruatiearmoede is er een sessie van de gemeenteraad over een ander onderwerp dat het Comité Vrouwenstrijd Groningen met burgeragendering aan de orde wil stellen: verbetering van slachtofferhulp. Volgens het comité moeten de sociale werkers in de wijken meer geld en tijd krijgen om de veiligheid van slachtoffers van (seksueel) geweld te verbeteren.

Verder moet de gemeente volgens het comité investeren in proactievere slachtofferhulp. "Niet afwachten tot mensen naar een meldpunt komen, maar kijken hoe slachtoffers zo snel mogelijk geholpen kunnen worden en hoe gewelddadige en dodelijke situatie voorkomen kunnen worden." De raadsessie over betere financiering sociaal werk en slachtofferhulp is van 19.00 tot 20.10 uur en ook in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel.

Politiek Vragenuur

Tijdens de Politieke Woensdag van 15 juni is er ook het wekelijkse Politiek Vragenuur. Raadsleden kunnen dan mondelinge vragen stellen aan het college van B&W over een actuele kwestie. Ze krijgen dan gelijk antwoord. Dan kan omdat de vragen een dag eerder bij het college moeten worden aangeleverd zodat het college de tijd heeft om de vragen te onderzoeken voor de beantwoording.

Deze keer zijn er vragen over buitenreclame van gokbedrijven, steun aan ondernemers na de Emdenweg-brand, meldingsmogelijkheden geluidsoverlast bij evenementen, de opvang van vluchtelingen, de toegankelijkheid van warm water zwemmen in Kardinge en verkeersmetingen aan het Hoendiep bij de Poffert. Het Politiek Vragenuur is van 15.30 tot 16.20 uur en live te volgen via de livestream.

Alle vragen van het Politiek Vragenuur

Agenda Politieke Woensdag

Tijdens de Politieke Woensdag van 15 juni zijn er meer sessies van de gemeenteraad:

Overzicht alle sessies (en de bijbehorende stukken) Politieke Woensdag 15 juni