Gemeenteraad bespreekt klachten over gemeente

Gepubliceerd op: 04 juni 2024 11:06

foto Anja Janssen Ombudsman

Inwoners mogen van de gemeente verwachten dat zij zich naar hen toe behoorlijk gedraagt. Vinden zij dat de gemeente niet correct handelt, kunnen ze een klacht indienen. En dat gebeurt ook, bij de gemeente zelf en bij de Ombudsman. De gemeenteraad bespreekt komende woensdag verschillende jaarverslagen over klachten over de gemeente.

De raad bespreekt woensdag 5 juni verschillende jaarverslagen: het jaarverslag van de klachten die bij de gemeente zijn binnengekomen en een aantal jaarverslagen die de gemeentelijke Ombudsman Anja Janssen heeft gemaakt, want ook daar kunnen inwoners met klachten terecht. De Ombudsman maakt jaarlijks aparte verslagen over klachten over de gemeente Groningen, Wij Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor (NBK).
De bespreking door de raad van al deze jaarverslagen over klachten komende woensdag is van 16.30 tot 17.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Inwoners hebben de gelegenheid in te spreken.

Fietsparkeren

De gemeente kreeg in 2023 bijna 700 klachten, enkele tientallen meer dan in 2022. Het gemiddelde aantal klachten ligt al enkele jaren op stabiel niveau, tussen de 650 en 700 klachten. Veel klachten gingen over stadsbeheer. Deze hadden vooral over het rijgedrag van de chauffeurs, over het boom- en groenonderhoud en over het verwijderen van fietsen in het kader van beleid over fietsparkeren en zwerffietsen.

Jaarverslag klachten gemeente 2023

Gedragsverandering

"Klachten zijn signalen van inwoners waarvan we als organisatie kunnen leren", reageert de gemeente. "Daardoor kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Dan kan het gaan om verbeterde communicatie of informatievoorziening, aanpassing in de werkprocessen of om een gedragsverandering van individuele medewerkers."

Luisteren

Inwoners kunnen ook bij de onafhankelijke gemeentelijke Ombudsman aankloppen over de gemeente, sinds eind vorig jaar is dat Anja Janssen. Dat is in 2023 meer dan 500 maal gebeurd: inwoners die vastliepen in het contact met de gemeente, informatie zochten, zich zorgen maakten of een klacht wilden indienen. Naar aanleiding van al die contacten met Groningers wil de Ombudsman in haar jaarverslag bij de gemeente het belang benadrukken van luisteren naar de inwoners. "Luisteren is een belangrijk onderdeel van behoorlijk overheidsoptreden. Dus houd je oren en oren open, luisteren werkelijk naar de vragen van inwoners."

Jaarverslag Ombudsman 2023 over de gemeente Groningen

Moeder

De Ombudsman raadt ambtenaren aan: "Luister ook vanuit het idee: wat zou ikzelf, of mijn moeder of mijn opa, graag willen dat er gaat gebeuren nu me dit is overkomen? Dan wil je niet lang wachten, dan wil je niet van het kastje naar de muur, en weer terug, worden gestuurd. Dan wil je begrijpen wat je kunt verwachten, dan wil je begrijpen wat je kunt of moet doen en dan wil je begrijpen waarom iets wel of niet mogelijk is."

Frustratie

De hoofdboodschap van de Ombudsman is: "Gemeente, wees open in het contact met inwoners. Laat weten wat je doet, zeker wanneer dat anders loopt dan verwacht." Want, zegt Janssen: "Inwoners willen weten waar ze aan toe zijn, willen kunnen volgen wat er gebeurt, willen begrijpen waar het over gaat. Weken en soms maanden wachten op een reactie veroorzaakt frustratie. Het vertrouwen in de gemeente daalt dan."

Agendapunt Jaarverslag Ombudsman 2023 + Jaarverslag klachten 2023 (met alle stukken - de jaarverslagen)

Complete agenda Politieke Woensdag gemeenteraaad Groningen 5 juni - inclusief Politiek Vragenuur om 15.30 uur, met vragen over onder meer daklozen Spilsluizen, het asielzoekerscentrum Eemsgolaan en de demonstratie Harmonieplein