Gemeenteraad geïnformeerd over coronamaatregelen

Gepubliceerd op: 07 oktober 2020 09:50

foto veiligheidsregio
Voorafgaande aan de raadsvergadering van de Groningse gemeenteraad op de Politieke Woensdag van 7 oktober is er een informatiebijeenkomst voor de Groningse gemeenteraad over de coronamaatregelen van de Veiligheidsregio Groningen (VRG).

Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de opschaling GRIP-4 die in Groningen met betrekking tot de coronacrisis sinds maart 2020 van kracht is en de belangrijkste genomen besluiten en overwegingen daarbij. De bijeenkomst is in aanwezigheid van Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, Wilma Mansfeld, directeur van de Veiligheidsregio en Jos Rietveld, directeur GGD Groningen.

Deze openbare bijeenkomst voor de raad is in De Oosterpoort en wordt vanaf 14.30 to 16.00 uur live uitgezonden via deze website van de gemeenteraad en de website van de Veiligheidsregio Groningen veiligheidsregiogroningen.nl. De bijeenkomst is er één in een rijtje informatiebijeenkomsten voor Groningse gemeenteraden door de VRG. Eerdere waren op 15 en 22 september. Nu is de Groningse gemeenteraad aan de beurt.

Ventilatie op scholen

Raadsleden kunnen ook vragen stellen. Drie raadsfracties hebben al aangekondigd vragen te stellen. De PVV over de sluitingstijden in de horeca, D66 over ventilatie op scholen in het voortgezet onderwijs en de ChristenUnie over de keuzes bij de ontheffing van het maximum aantal bezoekers voor culturele instellingen en podia.

Omdat deze vragen in eerst waren bedoeld voor het Vragenuur van de Groningse raad voor het college van B&W van Groningen maar net zo goed kunnen worden beantwoord tijdens de raadsbijeenkomst vervalt het Vragenuur van 16.30 uur.

Na deze raadsbijeenkomst begint om 17.00 uur de raadsvergadering van de Groningse gemeenteraad, ook in De Oosterpoort. Daar neemt de raad besluiten over onder meer het initiatiefvoorstel 'Omgekeerde Right to Challenge' (het omgekeerde recht om uit te dagen). Dit plan komt van D66-raadslid Wieke Paulusma.

Goedkoper

Wat houdt dit initiatiefvoorstel in? Sinds enkele jaren hebben inwoners het recht om de gemeente uit te dagen. Hiermee kunnen inwoners taken van de gemeente overnemen omdat ze denken dat zij het anders, slimmer, beter en/of goedkoper kunnen.

"Om uit te kunnen dagen is het belangrijk dat je als bewoner weet wat er uit te dagen valt", zegt Paulusma. "Anders kunnen bewoners ook niet de afweging maken hoe het beter kan, en daar zit vaak de moeilijkheid." Volgens haar is het vaak niet duidelijk wat de gemeente bijvoorbeeld in een wijk allemaal doet en wat dat kost. Daarom is het voor inwoners lastig een beroep op 'Right to Challenge' te doen.

Bewonersinitiatieven

Daar is het 'omgekeerde Right to Challenge' voor bedacht. De gemeente moet beter voor de inwoners in kaart brengen wat ze in de wijken doet. Haar idee is een proef in 1 of 2 wijken. De gemeente geeft inzicht in wat ze daar doet, wat dat kost en wat het oplevert. Dat kan tot meer bewonersinitiatieven met 'Right to Challenge leiden. "Niet de bewoner daagt de gemeente uit, maar de gemeente daagt bewoners uit."

Fietsenstalling in de oude V&D

De raad neemt verder besluiten over onder meer het Lokaal Programmaplan van het Nationaal Programma Groningen (NPG), de visie Martini Trade Park, geld voor verkeersmaatregelen aan de Van Lenneplaan en de fietsenstalling in de kelder van de oude V&D op de Grote Markt. Deze raadsvergadering is live te volgen – en later terug te zien – via deze website.