Gemeenteraad krijgt 4200 handtekeningen behoud drafsport

Gepubliceerd op: 27 augustus 2020 13:10

foto drafbaan koosje van doesen
De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen (KHRG) heeft een petitie aan de Groningse gemeenteraad aangeboden voor behoud van de drafsport in Groningen. Zo'n 4200 mensen hebben de petitie ondertekend.

De overhandiging gebeurde op woensdag 26 augustus in een zogeheten beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad. Daarin konden inwoners hun mening geven over de plannen van het college van B&W voor het evenemententerrein Drafbaan Groningen.

Beeldvormende bijeenkomst

Tijdens zo'n beeldvormende bijeenkomst, een nieuwe term met de invoering van de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad, is er geen debat met raadsleden en het college van burgemeester en wethouders (B&W). Maar daar laten raadsleden zich informeren over een bepaald onderwerp. In dit geval over de meningen over de collegeplannen met de drafsport.

Het college wil de huurovereenkomst met de drafsportvereniging KHRV opzeggen en het evenemententerrein in het Stadspark verder ontwikkelen tot het groenste en best geëquipeerde terrein voor topevenementen van Nederland, geschikt voor de komst van topartiesten en tienduizenden bezoekers. Deze plannen betekenen het eind van de drafsport waarover het college zegt dat de maatschappelijke impact van de drafsport al lange tijd afneemt. De raad neemt op woensdag 9 september een besluit over het voorstel van B&W over de drafbaan.

Cultuurhistorisch erfgoed

Sytske de Vries van de KHRV overhandigde aan de voorzitter van de raadsbijeenkomst, Koosje van Doesen (foto), een petitie met zo'n 4200 handtekeningen van mensen die tegen de collegeplannen met de drafbaan zijn. De ondertekenaars willen een toekomstplan voor het stadspark waarin de drafsport als cultuurhistorisch erfgoed een plaats krijgt.

De koninklijke vereniging is in 1886 opgericht en houdt sinds 1923 wedstrijden op de drafbaan in het stadspark. "Er is toekomst voor de drafsport", lichtte De Vries in de bijeenkomst toe. "Dat hebben we bewezen met de verdubbeling van het aantal bezoekers. Je zou zeggen: 'De toekomst lacht ons toe.' Maar die veelbelovende toekomst wordt mogelijk vernietigd door een onnodige beslissing."

Overlast

De KHRV-bestuurder was één van de in totaal 17 insprekers – drafsportliefhebbers en omwonenden - die in de beeldvormende bijeenkomst hun zegje deden over de plannen voor de drafbaan. Allemaal waren ze het oneens met de plannen. Of omdat ze de drafsport willen behouden voor Groningen. Of omdat ze meer overlast vrezen door de plannen voor de ontwikkeling van het evenemententerrein. De raadsleden en woordvoerders stelden de insprekers ook vragen.

Meningsvormende bijeenkomst

Het raadsvoorstel over de drafbaan staat op 2 september opnieuw op de agenda (17.10-18.00 uur, Radesingel 6). Dan debatteren raadsleden met elkaar en wethouder Inge Jongman over de plannen. Dat gebeurt in een zogeheten meningsvormende bijeenkomst. Dan wordt duidelijk wat de politieke partijen in de raad van de plannen vinden. Omdat de beeldvormende bijeenkomst van 26 augustus speciaal voor insprekers is gehouden, is in de meningsvormende bijeenkomst op 2 september geen gelegenheid meer voor inspreken. Deze bijeenkomst is openbaar en wordt live uitgezonden op gemeenteraad.groningen.nl. De raad neemt in de raadsvergadering van woensdag 9 september een besluit over de drafbaan.

Terugkijken van de beeldvormende bijeenkomst over raadsvoorstel 'Toekomst evenemententerrein Drafbaan'