Gemeenteraad wil gemeentelijk werkgarantieplan voor jongeren

Gepubliceerd op: 03 juli 2020 11:35

foto oosterpoort voorjaarsdebat
Er moet een gemeentelijk jeugdwerkgarantieplan komen om Groningse jongeren aan een baan te helpen. Dat wil de Groningse gemeenteraad.

De raad nam woensdag 1 juli tijdens het zogeheten Voorjaarsdebat unaniem een motie van de SP aan. Deze motie draagt het college van B&W op om een jeugdwerkgarantieplan te ontwikkelen. Met zo'n plan moeten jongeren voor een fatsoenlijk loon en onder eerlijke omstandigheden aan de slag kunnen waarbij een deel van de werktijd aan scholing wordt besteed. Dit plan moet de gemeente samen met de beroepsopleidingen en het bedrijfsleven opstellen.

"De toekomst staat voor veel jonge mensen onder druk", aldus initiatiefnemer Jimmy Dijk, SP-fractievoorzitter. "De kans dat veel jongeren deze economische crisis niet of moeilijk aan ander werk komen is helaas groot." Wethouder Paul de Rook bevestigde de slechte vooruitzichten voor jongeren door de coronacrisis.

Bijstandsgerechtigden

De Financiën-wethouder verwees naar het UWV. Dat becijferde dat de coronacrisis de komende 1,5 jaar voor een stijging van 30 tot 40 procent zorgt van het aantal Groningers dat in de bijstand zit: van zo'n 10.000 nu tot 13.000 tot 14.000 straks. "En de meeste van die drie- tot vierduizend extra bijstandsgerechtigden zijn jongeren onder de 27 jaar." De raad nam ook unaniem een motie aan van PvdA met andere coalitie- en ook oppositiepartijen om met het UWV te onderzoeken op welke manier werkzoekenden de stap naar werk kunnen maken in kansrijke sectoren als zorg, welzijn, de post en koeriersdiensten.

De coronacrisis stond centraal in het Voorjaardebat, dat begon met stadsdichter Renée Luth dat haar gedicht 'Corona-interbellum' voordroeg. In dit jaarlijkse debat vertellen de politieke partijen in de raad wat hun politieke prioriteiten voor het volgende jaar zijn. Het college van B&W kan daar bij het maken van de Begroting van 2021 rekeningen mee houden. Rode draad in het debat was de vraag hoe om te gaan met de financiële situatie van de gemeente. Die was al ongunstig en de coronacrisis heeft niet geholpen.

Meevallers

Wethouder De Rook schetste het beeld dat er bovenop de tekorten die al bekend waren ("40 miljoen, elk jaar weer") de schade van de coronacrisis voor de gemeente Groningen 12,8 miljoen euro bedraagt. Ter compensatie krijgt de gemeente 6 miljoen euro van het Rijk. "En dat is dus niet genoeg", aldus de wethouder. Er zijn ook wel meevallers door de coronacrisis zoals minder stookkosten omdat ambtenaren niet op kantoor werkten. Maar per saldo kost de coronacrisis gemeente miljoenen euro's.

De Rook wil dat niet oplossen door nog meer te bezuinigen. "Om de begroting van 2020 rond te krijgen hebben we de lasten verzwaard en kosten bespaard. Maar we moeten ons niet nog eens een nieuwe bezuinigingsronde aandoen. Dit is het gewoon, de rek is eruit."

Artikel 12

De wethouder wil meer geld van het Rijk zien. Het Rijk heeft de afgelopen jaren steeds meer taken naar de gemeente geschoven – vooral op het gebied van zorg en welzijn - zonder voldoende geld mee te geven. "Als er niet meer geld van het Rijk komt, moeten we maar eens een gesprek beginnen over recentralisatie van het sociaal domein." Of, suggereerde hij ook, Groningen kan ook Artikel 12-gemeente onder financiële curatele van het Rijk worden om wat voor elkaar te krijgen. "Nu krijgen we de budgetten niet op orde en die situatie kan niet langer."

Investeringsagenda

Het college wil niet bezuinigen maar juist verder investeren. Het kreeg steun van de meerderheid van de raad. De motie van de PvdA om zogeheten anticyclisch beleid te voeren – geld uitgeven in moeilijke tijden - en de investeringsagenda van het college te handhaven kreeg alleen geen steun van VVD, CDA en Stadspartij. "Als het geld op is, houdt het op", aldus Stadspartij-fractievoorzitter Amrut Sijbolts.

Deze 3 oppositiepartijen willen snijden in de ambities en de plannen van het college. "Pas op de plaats met de vergroening van de wijken, het terugwinnen van de openbare ruimte, en de wijkvernieuwing", aldus Ietje Jacobs, VVD-fractievoorzitter. "Zorg voor een gezonde financiële positie", zei CDA-fractievoorzitter René Bolle.

Hondenbelasting

Diverse partijen brachten de hondenbelasting ter sprake, een terugkerend onderwerp in de gemeenteraad de afgelopen tijd. De oude gemeente Groningen kende al de hondenbelasting. Na de herindeling is die ook in de oude gemeenten Haren en Ten Boer ingevoerd. Twee insprekers, van wie één sprak namens het comité 'Hondenbelasting, weg ermee!' dat meer dan 5300 handtekeningen ophaalde tegen de hondenbelasting, spraken zich uit tegen de hondenbelasting.

Diverse fracties probeerden met moties aan de hondenbelasting te tornen. "Hondenbezitters betalen buitenproportioneel meer geld voor de gemeentekas dan niet-hondenbezitters", aldus Marjet Woldhuis van 100% Groningen. CDA-fractievoorzitter René Bolle noemde deze belasting oneerlijk en onrechtvaardig.

Maar geen van de moties tegen de hondenbelasting haalde een meerderheid. De gemeente heeft het geld – het levert 800.000 euro per jaar op – hard nodig. "Ik snap het wel", reageerde wethouder De Rook op deze pogingen. "Maar waar halen we dat geld dan vandaan? Niemand noemt een dekking."

Alcoholverbod

De vergadering op 1 juli begon om 15.00 en iets voor 00.30 uur was het afgelopen. Onderdeel van de vergadering was een apart zogeheten interpellatiedebat, aangevraagd door Student en Stad en 100% Groningen, over het handhaven van het alcoholverbod op 2 plaatsen in het Noorderplantsoen. De raad ging unaniem akkoord met een steunpakket 1,5 miljoen euro voor de culturele en creatieve sector die hard heeft gelden onder de coronacrisis.

Tijdens de gehele vergadering werden er bijna 40 moties ingediend. Een overzicht van alle moties, stemmingen en verder alle stukken zijn te vinden bij de agenda van deze vergadering. Daar is deze vergadering ook terug te kijken (klik op de filmstrookjes bij de agendapunten). Een aantal woordvoeringen van fractievoorzitters staat ook bij de agenda (onderaan).