Groen licht raad voor plannen Stadspark en drafbaan

Gepubliceerd op: 04 juni 2021 11:06

foto stadspark grasveld met mensen
Het college kan verder met de plannen voor het Stadspark en de verdere ontwikkeling van de drafbaan als evenemententerrein. De meerderheid van de raad steunde het college van burgemeester en wethouders.

Voor het Stadspark betekent dat onder meer beperking van het autoverkeer. En de drafbaan wordt een evenemententerrein waar grote acts als Guns N'Roses welkom zijn. De sintelbaan verdwijnt, waardoor er geen paarden meer kunnen draven en er een einde komt aan een bijna 100-jarige traditie op de drafbaan.

Reuring

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) is er gekozen voor "reuring èn rust" en zijn de plannen in samenspraak met inwoners tot stand gekomen. Een breed samengestelde parkcommissie moet het college adviseren over de verdere invulling.

"We praten al over een kwaliteitsslag voor het Stadspark sinds 2009", blikte GroenLinks-raadslid Hans Sietsma terug. "Het is belangrijk dat we nu doorpakken." Jan Pieter Loopstra (PvdA) toonde zich tevreden over het participatieproces. "Dat was heel zuiver. Er was een bijeenkomst, er was een enquête, er was een klankbordgroep, iedereen in de stad heeft er wat over kunnen zeggen."

Overlast

Vanuit de oppositie was er veel kritiek, ook op de participatie, onder meer van de Stadspartij en 100 % Groningen. Oppositiepartijen probeerden met een motie de besluitvorming over het Stadspark en de drafbaan uit te stellen en onder meer te wachten op de resultaten van een second opinion. "Er zitten nog veel onduidelijkheden in het raadsvoorstel", aldus Stadspartij-fractievoorzitter Amrut Sijbolts. Maar die motie haalde het niet vanwege de meerderheid van de coalitiepartijen.

"Veel mensen voelen zich niet gehoord", zei 100 % Groningen-fractievoorzitter Yaneth Menger over de participatie. CDA en SP benoemden de zorgen van omwonenden voor overlast. "De vrees is een groot mega-evenemententerrein met een groen sausje", zei SP'er Daan Brandenbarg. "We doen er alles aan om de overlast te beperken", zei wethouder Glimina Chakor (GroenLinks).

De raad nam een motie aan op initiatief van CDA-fractievoorzitter René Bolle om de overlast voor omwonenden in de gaten te houden. En mocht de omgeving overlast ervaren, dan moet de gemeente met ideeën komen om die te verminderen.

Drafsport

Onder meer CDA, Stadspartij, SP, VVD en PVV wilden dat de gemeente de drafsport tegemoet zou komen. "De drafbaan en de drafsport horen bij Groningen", aldus PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren. De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) had een plan gemaakt waarin de drafsport naar evenementen op de drafbaan kon blijven bestaan. Onder aanvoering van VVD'er Jasper Boter kwam er een motie van oppositiepartijen om het plan van de KHVR mee te nemen in de verdere plannen met het evenemententerrein op de drafbaan. Maar die haalde het niet.

De gemeenteraad nam woensdag 2 juni meer besluiten, onder meer...

....over de komst van de nieuwe wijk Suikerzijde

....en het betrekken van inwoners bij verbetering van de afvalinzameling

Een compleet beeld van de besluiten van de raad is op te maken uit de besluitenlijst

Weten wat iedere fractie heeft gestemd? Kijk op het overzicht van de stemresultaten

Alle stukken (zoals raadsvoorstellen, moties en amendementen) zijn te vinden bij de agenda van de raad

Vergadering terugkijken (klik op camera-icoontje bij de agendapunten)