Inspraaksessie mobiliteitsvisie op 8 december

Gepubliceerd op: 02 december 2021 12:12

foto mobiliteitsvisie vinkenstraat

De gemeenteraad houdt op de Politieke Woensdag van woensdag 8 december een inspraaksessie over de mobiliteitsvisie 'Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente'. Inwoners en andere betrokken kunnen dan de raad laten weten wat hun mening over de plannen van het college van B&W is.

De inspraaksessie is 8 december van 20.00-21.10 uur. Inspreken kan vanwege de coronamaatregelen alleen digitaal.

In de mobiliteitsvisie neemt het college afscheid van de 'autologica'. De ambitie is gericht op het herwinnen van de openbare ruimte ten gunste van voetgangers, fietsers, groen en verblijven. In de plannen staan ook keuzes voor langlopende vraagstukken over de ontsluiting van de Oosterhamrikzone, fietsstraat Korreweg, de Diepenring en de toekomst van de Eikenlaan.

Na de inspraaksessie op 8 december debatteert de gemeenteraad op 15 december over de mobiliteitsvisie en de plannen die daarbij horen. Vervolgens neemt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 22 december een besluit.

Agenda Politieke Woensdag 8 december, punt 4 Topweer

Informatie over inspreken

Meer informatie over de mobiliteitsvisie 'Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente'

foto mobiliteitsvisie bedumerweg