Inspraaksessies Skaeve Huse Harkstede en Gerrit Krolbrug

Gepubliceerd op: 22 september 2021 10:09

Fietsers en voetgangers op Gerrit Krolbrug
Tijdens de Politieke Woensdag van de gemeenteraad van Groningen op woensdag 22 september zijn er onder meer inspraaksessies rond een 'Skaeve Huse'-woonvorm aan de Hoofdweg in Harkstede en de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

De sessie over de woonvorm in Harkstede is van 20.00 tot 21.30 uur. Inwoners en organisaties kunnen dan bij de raadsleden aangeven wat ze vinden van het plan voor een woonvorm voor mensen bij wie bestaande woonvormen in Groningen niet passen. Zij hebben vaak psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos.

Eindsituatie

Het college van B9&W hebben het voornemen door te gaan met de realisatie van deze woonvorm. Dan moeten er wel een aantal 'beheersmaatregelen' komen. "Hierbij willen we echter ruim de tijd nemen om toe te groeien naar de eindsituatie", aldus B&W. Het idee is beginnen met een paar bewoners om de capaciteit stapsgewijs verder uit te breiden.

Risico's

Het college zegt een moeilijke afweging te hebben gemaakt. "Echter het feit dat de behoefte aan deze woonvoorziening er nog steeds is, er op korte termijn geen andere alternatieve locatie voorhanden is, en het feit dat in het omgevingsonderzoek geconcludeerd wordt dat de risico's beheersbaar en/of zeer laag zijn, heeft uiteindelijk geleid tot dit voorgenomen besluit."

De raad debatteert later verder over dit voorgenomen besluit van het college van B&W. Maar eerst is er woensdag de zogeheten beeldvormende raadssessie voor inspraak van burgers en andere betrokken. Deze sessie is niet toegankelijk voor bezoekers maar is van 20.00 tot 21.30 uur live te volgen via de livestream op deze website van de gemeenteraad.

Gerrit Krolbrug

Twee andere inspraaksessies gaan over de vervanging van de Gerrit Krolbrug die in mei door een aanvaring ernstig beschadigd is geraakt. Wat voor brug moet er komen? Het college heeft als voorkeursvariant een beweegbare hefbrug op 4,5 meter hoogte, ingericht als fietsstraat en met twee fietsloopbruggen op 9,7 meter. Een comité van omwonenden is voor een brug van niet meer dan 3 meter hoogte.

Bewonersvariant

Tijdens een inspraaksessie van 20.00 tot 21.00 uur gaat het Gerrit Krolcomité van omwonenden met raadsleden in gesprek over hun bewonersvariant. In de raadsessie die daarna komt, van 21.10 tot 22.30 uur, kunnen ook anderen hun mening geven over de voorkeursvariant.

Beide sessies over de vervanging Gerrit Krolbrug zijn niet toegankelijk voor bezoekers maar zijn, net als de 'Skaeve Huse'-sessie, wel live te volgen via de livestream op de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl. Op de website van de raad zijn dus op hetzelfde moment 2 livestreams gaande van 2 raadssessies die tegelijkertijd zijn.

Kapbeleid

Op de Politieke Woensdag van 22 september zijn er meer raadssessies, zoals over:

- de voortgangsrapportage van de Rekenkamer over het bomenkapbeleid;
- de Leidraad Openbare Ruimte;
- en 'Ontwikkelmogelijkheden Laan Corpus den Hoorn, Van Ketwich Verschuurlaan - Project Q'.

Deze bijeenkomsten worden ook live uitgezonden.

Politiek Vragenuur

Van 15.30-16.20 uur is het Politiek Vragenuur waarin raadsleden het college van B&W actuele vragen stellen. De vragen – al aangekondigd zodat het college de beantwoording goed kan voorbereiden – gaan over woningbouw op de vloeivelden voor de nieuwe wijk Suikerzijde en over de huisvesting van internationale studenten. Het Politiek Vragenuur wordt eveneens live uitgezonden.

Complete agenda met alle stukken van deze Politieke Woensdag