Inspreken kan ook in coronatijd, digitaal of schriftelijk

Gepubliceerd op: 20 mei 2020 12:05

foto vragenuurtje
Ook in deze coronatijd kun je als inwoner bij vergaderingen met raadsleden je mening geven. Je kunt bij commissievergaderingen thuis digitaal live inspreken. Van tevoren schriftelijk kan ook, dan leest de voorzitter de inspreektekst voor.

Vanwege de coronacrisis kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergaderingen van raadscommissies of de maandelijkse gemeenteraadsvergaderingen. Maar je mening geven over raadsvoorstellen of brieven van het college van B&W, dat kan altijd.

En brief (mail) aan de raadsleden sturen, dat kan via griffie@groningen.nl. Dan zorgt de Griffie ervoor dat het bericht bij alle raadsleden terecht komt. Inspreken bij commissievergaderingen kan ook. Dat kon altijd al ter plekke. Dat kan nu in verband het coronavirus niet. Maar inspreken kan digitaal, vanuit huis. Wel van tevoren even aanmelden bij de griffie.

Of van tevoren je inspreektekst naar griffie@groningen.nl sturen kan ook. Dan leest de voorzitter de tekst voor zodat iedereen, de raadsleden en de mensen die thuis live meekijken via deze website dat kan volgen.

Woensdag 20 mei, zijn er insprekers – digitaal èn schriftelijk – bij een aantal commissievergaderingen. Zo zijn er twee insprekers bij de Regionale Energiestrategie (RES) dat om 13.00 uur op de agenda staat. Dan gaat het om de Groningse vertaling van het Klimaatakkoord met plannen voor zonne- en windenergie en voor de overgang van aardgas naar duurzame vormen van verwarming van gebouwen.

Verder zijn er om 17.00 uur 3 insprekers over het plan van aanpak van de Kerngroep Polderplannen . Deze werkgroep maakt zich zorgen over de participatie rond de komst van een zogeheten Hyperloop en een zonnepanelenpark in de Lageland Polder. De fracties van SP, CDA, Partij voor de Dieren, Stadspartij en 100% Groningen heeft het eigen plan van de Kerngroep op de agenda gezet om er met de andere fracties en het college van B&W over te praten.

Andere insprekers zijn er voor het onderwerpen 'Stil asfalt A7 Hoogkerk' (15.15 uur) en het Lokaal Plan van Aanpak 2020 Versterkingsopgave.

Alles over inspreken bij vergaderingen

Kijk op de kalender bij 20 mei voor een compleet overzicht van de vergaderingen en de onderwerpen.