Interpellatiedebat over Ring Zuid

Gepubliceerd op: 18 november 2020 14:25

foto aanpak ring zuid akkoord
De vergadering van de Groningse gemeenteraad op woensdag 18 november begint met een zogeheten interpellatiedebat over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Deze vergadering begint om 16.30 uur en is live te volgen op de homepage van deze website.

Politieke partijen in de raad kunnen een interpellatiedebat aanvragen over een actueel onderwerp dat oorspronkelijk niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Dat hebben nu de Partij voor de Dieren en de SP gedaan naar aanleiding van het stilleggen door de aannemer van een deel van het werk aan de Zuidelijke Ringweg.

Extra kosten

De aanpak van de Zuidelijke Ringweg kampt met een vertraging van zeker 3 jaar. Tussen de betrokken – de aannemerscombinatie Herepoort en de opdrachtgevers Rijkswaterstaat, de Provincie en de gemeente Groningen – is een overeenkomst gesloten over de extra kosten. Maar een zogeheten vaststellingsovereenkomst over de details is er nog niet. Hangende de oplossing van de financiële problematiek heeft Herepoort een deel van het werk stilgelegd.

Raadsonderzoek

De Partij voor de Dieren en SP willen een raadsonderzoek naar de gang zaken bij de aanpak van de Ring Zuid. Deze partijen hebben aangekondigd tijdens het interpellatiedebat een motie hierover in te dienen, samen met een aantal andere raadsfracties.

"Er bestaat beroering en onbegrip onder inwoners van de gemeente over de gang van zaken", aldus de partijen in de aangekondigde motie over het raadsonderzoek. "Het is van belang dat de raad zich verantwoordt naar de inwoners omtrent de gang van zaken in verleden en heden en een perspectief biedt voor de toekomst."

Meebetalen

Er is nog een motie aangekondigd over de Zuidelijke Ringweg. Fracties uit de coalitie en oppositie vinden dat ook het Rijk moet meebetalen aan eventuele extra kosten van de Aanpak Ring Zuid. En dat die kosten dan niet ten koste mogen gaan van andere verkeers- (zogeheten RSP -Regio Specifiek Pakket-)projecten in de provincie Groningen.

"De nieuwe Zuidelijke Ringweg lijkt duurder uit te vallen dan aanvankelijk begroot", aldus deze politieke partijen. "En het lijkt erop dat verschillende projecten binnen het RSP-programma van de provincie Groningen nu op losse schroeven staan."

Tiny houses

Na het interpellatiedebat over de ringweg gaat de vergadering verder over de andere onderwerpen op de agenda van deze raadsvergadering. Zo neemt de raad een besluit over financiering van het project Tiny Houses Westpark. Dan kunnen er voor 10 jaar lang 24 tiny houses op het Westpark komen. Het project is een gevolg van het initiatiefvoorstel uit 2017 van GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Verder neemt de raad een besluit over de plek waar de het nieuwe muziekcentrum als opvolger van De Oosterpoort komt. Het college heeft 2 locaties onderzocht: de Vrydemalaan en het stationsgebied. Die laatste plek heeft de voorkeur van B&W. De raad beslist of de gemeente inderdaad verder gaat met die locatie als plek voor het nieuwe muziekcentrum.

De raad neemt verder besluiten over onder meer de nieuwe cultuurnota, de nieuwe sportvisie en de nieuwe winkeltijdenverordening. Laatste onderwerp op de agenda is de toekomstige verwerker van de afvalstromen uit de gemeente Groningen.

Afvalstromen

Nu nog verwerkt Attero de afvalstromen als restafval, gft en bedrijfsafval uit Groningen. Het college wil dat verwerker Omrin dat vanaf 2022 gaat doen. Volgens B&W levert Omrin goede prestaties op het gebied van onder meer scheidingsrendement, CO2-redactie en aan de totstandkoming van een circulaire economie. De raad beslist woensdag.

Alle andere onderwerpen en alle stukken zoals raadsvoorstellen zijn te vinden op de agenda van deze vergadering, te vinden bij de agenda van deze vergadering.