Inwoners online in gesprek met raadsleden

Gepubliceerd op: 07 juli 2021 10:45

logo praat met raad
Alle tijd voor het goede gesprek tussen inwoners en raadsleden. Daar ging het om in de 2e editie van 'Praat met de Raad' op donderdag 1 juli. Vanwege corona ging dat nog online.

Inwoners konden thema's aan de orde stellen die zij belangrijk vinden voor de eigen buurt, wijk, dorp en de hele gemeente Groningen. Ook inwonerparticipatie was een onderwerp waarover de gemeenteraad graag met de inwoners in gesprek ging.

Na een online gezamenlijk begin met onder meer een gesprekje met vertrekkend wethouder van Financiën Paul de Rook gingen raadsleden en inwoners in 3 groepjes uiteen. De raadsleden Wim Koks, Ietje Jacobs en Diederik van der Meide waren de gespreksleiders.

Leefbaarheid 

Vele onderwerpen kwamen langs: verkeersonveilige situaties, : verkeersonveilige situaties in onder meer De Wijert en Lewenborg, bezinning op groei van de stad, leefbaarheid Grunobuurt, fietsenrekken die niet passen, werkwijze WIJ-teams, en mails aan raad en college die onbeantwoord blijven.

Deze digitale inwonersraadpleging was een kleine week voor het jaarlijkse zogeheten Voorjaarsdebat van de gemeenteraad op woensdag 7 juli. Dat is een belangrijke raadsvergadering. Alle politieke partijen in de raad geven dan aan wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. Met die wensen kan het college van burgemeester en wethouders (B&W) rekening houden bij het maken van de Gemeentebegroting voor 2022. In de 'Voorjaarsbrief' heeft het college van B&W zelf ook aangegeven wat het wil.

Eigen bijdrage

Voordat de politieke partijen in de raad tijdens het Voorjaarsdebat met elkaar en B&W in discussie gingen over de ideeën en plannen voor 2022, willen zij van inwoners weten wat zíj belangrijk vinden. De fracties kunnen die bijdragen gebruiken in het Voorjaarsdebat. Zo gaat een aangekondigde motie over de eigen bijdrage voor mensen in de dagbesteding; dat was ook één van de onderwerpen waar inwoners mee kwamen tijdens 'Praat met de Raad'.

Wat een fantastische mogelijkheid om zo te kunnen praten met de raadsleden!", aldus een deelnemende inwoner over 'Praat met de Raad'.

Hieronder volgen de verslagen van de 3 verschillende deelsessies van 'Praat met de Raad'.

Verslag deelsessie 1

Verslag deelsessie 2

Verslag deelsessie 3

'Praat met de Raad' is een initiatief van de raadsleden Mirjam Wijnja en René Bolle.

Het Voorjaarsdebat op woensdag 7 juli is vanaf 15.00 uur live te volgen en later terug te zien via de volgende link: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/07-juli/15:00