Optreden stadsdichter Myron Hamming

Gepubliceerd op: 21 september 2021 09:09

stadsdichter Myron tijdens Dag van de Democratie
De stadsdichter van Groningen, spokenwordartiest Myron Hamming, heeft woensdag 15 september opgetreden tijdens de eerste raadsvergadering van de Groningse gemeenteraad na het zomerreces. Dat was ter gelegenheid van de Dag van de Democraie.p de Dag van de Democratie, woensdag 15 september, vergadert de Groningse gemeenteraad voor het eerst weer na het zomerreces. Ter gelegenheid van deze Dag van de Democratie treedt de op.

De Verenigde Naties hebben 15 september uitgeroepen tot Internationale Dag van de Democratie. Het is de tweede keer dat Myron Hamming in een raadsvergadering als stadsdichter optreedt. De eerste keer was op 30 maart van dit jaar tijdens de lockdown. Toen vergaderde de raad geheel online en deed Myron Hamming zijn voordracht live online.

we halen eindelijk weer een beetje adem
hier in, onze Stad
in de straten die we kennen
op de hoeken, in de stegen en de markten die ertussen liggen
en terwijl we wachtten, werden we herinnerd
dat het leven ook maar een eeuwig twijfelende lente is
als het constante deinen, het brute halen en trekken
het stilvallen van een omgeving maar altijd, blijven bewegen
voorwaarts, nog altijd
tussen donderslagen aan een verduisterde hemel
en een dag die van je afglijdt in een zwetend plantsoen, hier
stonden wij samen en, dat nog altijd
wij leerden dit: hoe het raast, hoe het briest
hoe het ook stormt daarbuiten
zelfs aan een meest duistere hemel
waar wolken gedrenkt in grijs verdoezelen
viltstift zwart als een dag die ons uitdaagt
zelfs aan die hemel, zijn er stukjes blauw te vinden
stralend als diepste wateren
zelfs wanneer we dachten dat ze voorgoed waren vertrokken wisten we
dat ze zich slechts voor even schuilhielden
achter al dat donker, al dat grijs, achter alles wat stormt en dondert
wij leerden dit: dat de afstand die we voelden,
die we samen verdragen moesten
ons onafscheidelijk verbinden zou
Groningen, ik ben trots op ons
want geen sprake van ieder voor zich
geen sprake van vergeten blikken
nee niemand, niemand uit zicht
Groningen, ik weet en voel het ook
we snakten naar lucht
hapten naar adem
wezen elkaar de weg door dichte mist
wachten niet op nog meer dauw om te gaan liggen, maar slapen weer
met iets meer, ontspannen schouders
Groningen, hoe bruut ook
hoe schrijnend het ook was
gelukkig weten we weer hoe het is
om samen met elkaar en alles en iedereen
sterk te staan als het moet
als er niets anders op zit
maar welk verhaal we onszelf, samen ook vertellen
het mag schuren
het mag wrikken
zolang we elkaars blikken niet ontwijken
dat we blijven, durven praten
dat we blijven, durven vragen
en nog meer, luisteren
en nog meer, luisteren
en nog meer, luisteren
stil durven zijn wanneer het raast, briest en stormt daarbuiten
niet enkel naar de oudste
niet slechts naar zij die vooraan spreken
roepen en schreeuwen, nee
naar iedereen wie ook maar vlak naast je
naar de kleinsten
of de jongsten
of de stilsten
want daar ligt 't
en heeft het al die tijd gelegen

Myron Hamming
Stadsdichter van Groningen

Myron Hammings voordracht is ook terug te kijken, dat is aan het begin van de vergadering, bij agendapunt: 'Stadsdichter Myron Hamming ter gelegenheid van de Dag van de Democratie' (klik op icoontje van de filmcamera).

stadsdichter Myron Hamming tijdens raadsvergadering op Dag van de Democratie

Foto's: Henk Tammens