Petitie Skaeve Huse aangeboden

Gepubliceerd op: 23 september 2021 22:09

foto voorzitter Sietsma met poster
De gemeenteraad heeft een petitie in ontvangst genomen over de locatiekeuze voor een 'Skaeve Huse'-woonvorm aan de Hoofdweg in Harkstede. Dat gebeurde woensdag 22 september voorafgaande aan een raadssessie op de Politieke Woensdag van de gemeenteraad van Groningen over dit onderwerp.

Sessievoorzitter Hans Sietsma nam de petitie namens de gemeenteraad in ontvangst. De petitie is getekend door 2159 inwoners. In de petitie spreken zij zich uit tegen de locatiekeuze. Volgens hen is er geen draagvlak voor de woonvorm.

Verslavingsproblemen

Het college van B&W hebben het voornemen door te gaan met de realisatie van de woonvorm voor mensen bij wie bestaande woonvormen in Groningen niet passen. Zij hebben vaak psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Tijdens de raadssessie konden omwonenden en anderen inspreken over de Skaeve Huse-woonvorm.

Het college zegt een moeilijke afweging te hebben gemaakt. "Echter het feit dat de behoefte aan deze woonvoorziening er nog steeds is, er op korte termijn geen andere alternatieve locatie voorhanden is, en het feit dat in het omgevingsonderzoek geconcludeerd wordt dat de risico's beheersbaar en/of zeer laag zijn, heeft uiteindelijk geleid tot dit voorgenomen besluit."

Live uitgezonden

Op de Politieke Woensdag van 29 september staat het onderwerp opnieuw op de agenda. De politieke partijen in de raad gaan dan met elkaar in debat over het Skaeve Huse-plan. Inspraak is dan niet meer mogelijk. Deze sessie is van 17.40 tot 19.00 uur en wordt ook live uitgezonden via de livestream op deze website van de gemeenteraad.

Zorginstellingen

Eerder die dag is er van 14.40 tot 15.20 uur nog een aparte raadssessie waarin zorginstellingen met de raad in gesprek gaan over de woonvorm aan de Hoofdweg in Harkstede. Ook deze sessie wordt live uitgezonden.

U kunt de raadssessie 'Woonvorm Hoofdstraat Harkstede' op de Politieke Woensdag van 22 september terugkijken, zie sessie 4 20.00-21.30 uur, locatie Radesingel, klik op het camera-icoontje.

Agenda Politieke Woensdag 29 september met de 2 komende raadsessies over Skaeve Huyse-woonworm Hoofdsttaat Harkstede

foto poster met tekst