Plan tegen intimidatie uitgaansleven

Gepubliceerd op: 07 juni 2022 13:06

foto motie veilig uitgaan

De gemeenteraad van Groningen heeft zich unaniem uitgesproken voor een plan om (seksuele) intimidatie in het uitgaansleven tegen te gaan. Burgemeester Koen Schuiling liet weten dat deze wens terugkomt in een Convenant tussen gemeente, politie en horeca.

Alle politieke partijen in de raad stemden woensdag 1 juni voor de motie 'Veilig uitgaan in Groningen' die op initiatief van raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen werd ingediend. "Het is van groot belang om aan hier prioriteit aan te geven omdat we veel verhalen horen over veiligheid tijdens het uitgaansleven."

Vrij en vrolijk kan bewegen

Menger: "Onze stad staat bekend als het bruisende en sprankelende karakter. Het is heel belangrijk dat iedereen, niemand uitgezonderd, vrij en vrolijk kan bewegen in de publieke en openbare ruimte."

Volgens de motie zouden er onder meer trainingen voor horecapersoneel moeten komen voor tips hoe om te gaan met seksuele intimidatie. Ook zou er plaats moeten zijn voor 'Vraag naar Angela', een initiatief waarbij mensen die zich onveilig voelen bij horecapersoneel hulp kunnen vragen.

Convenant

Burgemeester zei de motie te zien als ondersteuning van ingezet beleid. Hij vertelde de raad over een zogeheten convenant dat in maak is. Daaraan werken de gemeente, politie en horeca. "Uitgangspunt van het college is dat wij geen straatintimidatie en overschrijdend gedrag en seksueel overschrijdend gedrag kunnen accepteren in deze gemeente."

Volgens Schuiling krijgt de motie een plek in het convenant. "De bedoeling van het convenant zijn concrete afspraken tussen gemeente, politie en horeca over faciliteren van trainingen, het melden van en acteren op registratie en de samenwerking rond de ontwikkelingen van het nachtstadhuis."

Gaswinning

De raad nam tijdens de vergadering op 1 juni nog een aantal moties aan, onder meer 1 over gaswinning die óók door alle 12 politieke partijen werd ingediend – en die dus eveneens unaniem werd aangenomen. Deze motie werd ingediend na het bericht dat de Gasunie meldde dat er extra gas in Groningen moet worden gewonnen omdat de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek vertraging oploopt.

De politieke partijen in de Groningse gemeenteraad vinden extra gaswinning uit het Groningerveld door vertraging van de fabriek onacceptabel. Als dat toch gebeurt, moet de Groningse gemeenteraad, in samenwerking met de regio, in beroep tegen het winningsbesluit die extra gaswinning regelt.

Wethouder Roeland van der Schaaf – die in deze vergadering afscheid nam als wethouder – zei dat deze motie naadloos aansluit bij de brief van de Groningse overheden – en dus ook B&W van Groningen – aan staatssecretaris Vijlbrief. Ook daarin wordt opgeroepen het Groningerveld te ontzien.

Kijk voor meer informatie over deze vergadering (1 juni 2022) van de gemeenteraad van Groningen op de website van de gemeenteraad naar:

-besluitenlijst

-stemresultaten

-vergadering terugkijken (klik op camera-icoontje achter de verschillende agendapunten)

-agenda van deze vergadering voor alle documenten