Raad begint weer met Gast van de Raad

Gepubliceerd op: 13 december 2022 13:12

raadsvergadering noodpakket

Inwoners kunnen 'Gast van de Raad' zijn bij raadsvergaderingen van de gemeenteraad van Groningen. Zij wonen dan een raadsvergadering bij vanaf de publieke tribune. En voorafgaande aan deze vergadering en in de eetpauze kunnen zij met raadsleden in gesprek. De eerstvolgende 'Gast van de Raad' is woensdag 29 november 2023.

'Gast van de Raad' begint voorafgaande aan de raadsvergadering met een ontmoeting met één of meer raadsleden. Het idee is dat per raadsvergadering in het bijzonder inwoners uit een bepaald gebied van de gemeente (wijken, dorpen) worden uitgenodigd. Dat maakt een goed gesprek mogelijk over de eigen leefomgeving in wijk of dorp. Maar daarnaast zijn - uiteraard - ook inwoners uit andere delen van de gemeente dan welkom.

De gebieden van de gemeente zijn: Ten Boer, Centrum, Oost, Oude wijken, West, Zuid en Haren. Via berichtgeving op deze website van de gemeenteraad en de gemeentelijke nieuwsbrieven - ieder gebied heef z'n eigen nieuwsbrief - wordt bekend gemaakt welke inwoners in het bijzonder worden uitgenodigd. Een abonnement op de nieuwsbrief voor de eigen omgeving is gratis aan te vragen op de website van de gemeente Groningen.

Gasten van de Raad kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie: griffie@groningen.nl of 050 367 7702.

'Gast van de Raad' was jarenlang een succesvol programma in het contact tussen raadsleden en inwoners. In 2021 en 2022 lag het stil vanwege corona en ook tijdens de verbouwing van het stadhuis. Eind 2022 zijn we weer begonnen. Gast van de Raad zijn kost niets, inclusief diner.

Gebiedsdelen gemeente Groningen

Voor 'Gast van de Raad' nodigt de raad per raadsvergadering in het bijzonder de inwoners van de verschillende gebiedsdelen uit. Die zijn:

Ten Boer
Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum

Groningen Centrum

(A-Kwartier, Binnenstad, Binnenstad-Oost, Ebbingekwartier, Hortusbuurt, Stationsgebied, Westerhaven)

Groningen Oost
(Beijum, De Hunze, Drielanden, Engelbert, Harkstede, Lewenborg, Meerstad, Middelbert, Noorddijk, Noorderhoogebrug, Oosterhoogebrug, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Ulgersmaborg, Van Starkenborgh)

Groningen Oude wijken
(De Hoogte, Indische buurt, Korrewegwijk, Kostverloren, Noorderplantsoenbuurt, Oosterparkwijk, Oranjebuurt, Professorenbuurt, Schildersbuurt, Woonschepenhaven)

Groningen West
(De Buitenhof, De Held, Dorkwerd, Gravenburg, Hoogkerk, Leegkerk, Paddepoel, Reitdiep, Selwerd, Tuinwijk, Vinkhuizen)

Groningen Zuid
(Badstratenbuurt, Coendersborg, Corpus den Hoorn, De Linie, De Meeuwen, De Wijert, Europapark, Grunobuurt, Herewegbuurt, Helpermaar, Helpman, Hoornse Meer, Klein Martijn, Kop van Oost, Laanhuizen, Oosterpoortbuurt, Piccardthof, Rivierenbuurt, Villabuurt, Zeeheldenbuurt)

Haren
(Glimmen, Haren, Noordlaren, Onnen)

'Gast van de Raad' is er voor de rest van 2023 bij de besluitvormende raadsvergaderingen van:

29 november
20 december

Vergaderrooster 2023