Raad bespreekt stand van zaken versterking

Gepubliceerd op: 24 juni 2021 20:06

foto staijen sessie aardbevingen
In een sessie op 23 juni heeft de raad de versterkingsoperatie in de gemeente Groningen besproken. Op de agenda stonden het raadsvoorstel 'Meerjaren versterkingsplan', de collegebrief over de voortgang van het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave en het raadsvoorstel 'Subsidieverordening funderingen Woltersum'.

Raadslid van de ChristenUnie Peter Rebergen stelde vast dat de aardbevingsproblematiek onverminderd actueel is. Hij refereerde aan de 23 aardbevingen in het afgelopen half jaar waarvan 11 met een kracht van meer dan 1 op de schaal van Richter en die van boven de 2 in Loppersum, Huizinge en Stedum in de afgelopen 2 maanden. "Het is en blijft onrustig in de bodem in Groningen."

Tempo

Meerdere politieke partijen benoemden de vertragingen in de versterkingsoperatie. "Het is het oude liedje van vertraging en uitstel", zei raadslid René Staijen van de Stadspartij. "Plannen worden gemaakt en die worden niet gehaald. Nieuwe plannen worden gemaakt en die nieuwe plannen worden ook niet gehaald. We wachten op de ontwikkeling van nieuwe methoden en dat betekent nog langer wachten. Enzovoort, enzovoort." Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: "Met dit tempo zijn we er over 20 jaar nog niet vanaf."

De PvdA ziet verbeteringen. "Helaas is er voor veel inwoners nog geen eind in zicht van de aardbevingsellende, maar er zijn lichtpuntjes: minder NAM, minder Rijksoverheid en meer regie voor de gemeente in de versterkingsoperatie en dat is een goede zaak. Ook daar gaat nog niet alles goed, maar er is verbetering zichtbaar." Rebergen noemde de oplevering van woningen aan de Hamplaats in Ten Boer, huurwoningen in Ten Post, de voortgang aan de Fazanthof in Ten Boer en in Lellens "zichtbare eerste resultaten".

Leren

Dijk van de SP opperde te gaan praten met bewoners van projecten die zijn afgerond of nog in ontwikkeling zijn. "Wat kunnen we leren van hun situaties en gevallen. Dat zal niet gemakkelijk voor zijn, niet voor ons en niet voor het college. Maar het zal een enorme toegevoegde waarde hebben om te leren van dingen die niet goed zijn gegaan en dingen die wel goed werkten.

Een goede suggestie, vond wethouder Roeland van der Schaaf. "Er valt zeker te leren van projecten als de Hamplaats." Van der Schaaf benadrukte dat er permanent wordt onderhandeld met het Rijk over voldoende financiële middelen en voldoende gekwalificeerd personeel zodat alle organisaties die met de aardbevingsproblematiek bezig zijn goed kunnen werken. "En hoe goed we het ook doen, we zijn er nog lang niet."

Risico

De wethouder vertelde dat door de afname van de gaswinning de omvang en impact van de versterkingsopgave minder is. "Op basis van onderzoek lijkt het erop dat het risico op een zware aardbeving is afgenomen." Het betekent niet dat er geen bevingen meer zijn, benadrukte hij. "Dat betekent ook niet dat er geen schade meer zal zijn en ook niet dat de angst daarvoor is weggenomen."

De wethouder noemde ook de versterkingstoets voor ongeveer 2600 woningen aan de oostkant van de stad Groningen zoals Beijum en Lewenborg. De bewoners krijgen daarover een brief. Hij zei dat de gemeente het komende half jaar ook met behulp van wijkbijeenkomsten met wijkbewoners gaat communiceren.

Wisselwoningen

In de raadssessie kwamen ook onder meer de situatie bij de Hamplaats in Ten Boer en wisselwoningen en woningbouw in Woltersum aan de orde. Over dat laatste onderwerp sprak een inspreker de raadsleden toe.

Deze sessie terugkijken (zie agendapunt 3 Topweer, klik op camera-icoon)

Zie ook: gemeenteraad.groningen.nl/contact-met-de-raad/Dorpsgesprekken-Aardbevingen