Raad bespreekt toekomst Kardinge, betaald parkeren en waterpretplannen

Gepubliceerd op: 26 april 2023 11:04

foto impressie Kardinge vitaliteitscampus

Na het meireces van twee weken vergadert de gemeenteraad van Groningen weer op de Politieke Woensdag van 10 mei. Weer veel onderwerpen komen aan de orde, onder meer de toekomst van het gebied rond Kardinge, betaald parkeren en een initiatiefvoorstel vanuit de raad voor meer schaats- en buitenzwemplekken in de stad.

Om 19.00 uur is de sessie van de raad over Kardinge. De gemeente heeft grote plannen voor het te renoveren sportcentrum in het noorden van de stad en het recreatiegebied er omheen. Het gebied moet een campus worden waarin vitaliteit centraal staat, een Vitaliteitscampus waarin bijvoorbeeld het Alfa College een rol krijgt.

"Sport, recreatie en natuur blijven de basis, waarbij we Kardinge willen omvormen tot een omgeving waar plaats is voor onderwijs, zorg en gezondheid, wonen en werken", aldus de gemeente, die nu werkt aan een zogeheten gebiedsvisie. Daarin staan de "leidende principes en de hoofdrichting" voor de verdere ontwikkeling van het toekomstplan voor Kardinge.

In februari is een conceptversie van die gebiedsvisie al even aan de orde geweest in de gemeenteraad. De raadsfracties van D66, Student en Stad, VVD en Stadspartij 100% voor Groningen willen dat de raad nog voordat het college van B&W een besluit neemt over de gebiedsvisie de kans krijgt eigen ideeën in te brengen. Dat kan dus woensdag.

Ecologische footprint

De 4 partijen vragen zich onder af of de plannen wel voldoende aansluiten op de sportbehoeften van de inwoners van Groningen-Noord. "Uit bezoekersdata blijkt dat de bewoners van de omliggende Noordelijke wijken relatief weinig gebruik maken van de ijsbaan en ijshal, maar tegelijkertijd wordt gesteld dat de vitaliteitscampus Kardinge er vooral ook moet komen om de vitaliteit van juist deze bewoners positief te beïnvloeden." Ook stellen deze partijen vragen over de ecologische footprint van de ijsbaan en de sporthal. "Met de opwarming van het klimaat zal de energievraag alleen maar verder toenemen."

Over onder meer deze en andere punten gaat de raad woensdag met elkaar en het college debatteren in een zogeheten meningsvormende vergadering. Dat betekent dat inwoners ook de mogelijkheid krijgen aan het begin van de vergadering hun zegje te doen over het onderwerp.

Informatie over inspreken

Spreekhalfuur

Op de Politieke Woensdag is van 20.30 tot 21.00 uur het informele 'spreekhalfuur' Inwoners in gesprek met de raad. Inwoners kunnen dan over alles in gesprek met raadsleden. Dus ook over onderwerpen en thema's die niet op de agenda van die Politieke Woensdag staan. Centraal staat de informele ontmoeting tussen inwoners en raadsleden. Belangstellenden kunnen zo binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Petitie

Om 21.00 uur is er een sessie van de gemeenteraad over het betaald parkeren in de stad. Deze vergadering is het initiatief van 6 raadsfracties uit de oppositie. Het onderwerp 'betaald parkeren' komt vaak aan de orde in het wekelijkse Politiek Vragenuur. In de wijk Hoornse Meer is er een petitie gehouden over het invoeren van betaald parkeren die meer dan 1000 handtekeningen opleverde.

De 6 partijen willen "een breder debat" over betaald parkeren in Groningen voeren. Zij vinden het invoeren van betaald parkeren zonder draagvlak of draagvlakpeiling/onderzoek ongewenst. Andere aspecten waarover zij met de rest van de raad en B&W in debat willen zijn de maatschappelijke parkeervergunning, neveneffecten van betaald parkeren, de kosten voor bewoners door het invoeren van betaald parkeren en de tijden voor bijvoorbeeld de bezoekersvergunning. De fracties stellen voor de tijden van het betaald parkeren aan te passen. Ook bij deze raadssessie kunnen inwoners inspreken.

Natuurijsbaan

Op de Politieke Woensdag van 10 mei komen nog vele meer onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld het initiatiefvoorstel 'Waterpret in alle seizoenen' van GroenLinks. Deze fractie wil een onderzoek naar een ijsbaan op de Drafbaan in het Stadspark en op andere plekken die zich lenen voor een natuurijsbaan, zoals 'Bernouillipleinachtige' plekken.

"Hoe mooi zou het zijn als het Stadspark weer een ijsbaan zou krijgen, net als in de vorige eeuw waar toen zelfs WK en NK wedstrijden werden gehouden?", vragen de initiatiefnemers Peter Swart en Ceciel Nieuwenhout zich af. "De grote ruimte en de al bestaande baanstructuur lenen zich daar goed voor." Het onderzoek zou zich ook moeten richten op meer zwemwaterlocaties zoals in het Stadspark en Dudok aan het Diep in de diepenring en dan ook te denken aan goed voorspellings- en communicatiesysteem over de waterkwaliteit.

B&W hebben al naar ideeën in het initiatiefvoorstel gekeken en stellen dat niet alles haalbaar is. Maar het college doet naar aanleiding van de ideeën van Swart en Nieuwenhout wel een paar voorstellen: bijvoorbeeld een onderzoek naar geschikte locaties voor ijsbanen en een onderzoek of de Skivijver in Vinkhuizen in aanmerking komt als officiële zwemwaterlocatie.

De volledige agenda van de Politieke Woensdag van 10 mei en alle stukken (raadsvoorstellen, collegebrieven e.d.) is te vinden elders op deze website van de gemeenteraad