Raad bespreekt tweedeling onderwijs

Gepubliceerd op: 28 september 2021 12:09

foto schoolplein
Hoe kan de tweedeling in het onderwijs in Groningen worden verkleind? Daarover praten de politieke partijen van de Groningse gemeenteraad tijdens de Politieke Woensdag van de raad op woensdag 22 september.

Ook in Groningen is de verdeling over scholen van leerlingen met verschillenden achtergronden ongelijk. Dat heet segregatie van het onderwijs. Scholen en gemeente werken samen om deze onderwijssegregatie tegen te gaan en sociale inclusie en gelijke kansen voor leerlingen te stimuleren. Elk kind moet de best mogelijke schoolloopbaan kunnen krijgen. Daarover is vorig jaar een breed akkoord gesloten met de gemeente en onderwijsinstellingen.

Onderwijsagenda

De gemeente Groningen heeft z'n onderwijsambities ook verwoord in de onderwijsagenda 'Goed onderwijs voor iedereen – een leven lang gelijke kansen'. Aan het eind van dit jaar rapporteert het college van B&W aan de raad over de stand van zaken. De afgelopen maanden hebben B&W de raad ook verschillende brieven gestuurd over het tegengaan van de tweedeling in het onderwijs.

De SP en GroenLinks hebben het initiatief genomen om naar aanleiding van deze recente collegebrieven over het onderwijs in de raad een brede discussie te voeren over de aanpak van de tweedeling in het onderwijs.

Publiek weer welkom

De sessie van de raad over de tweedeling in het onderwijs is van 20.00 tot 21.30 uur in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel 6 in Groningen. Publiek is na de recente versoepeling van de coronamaatregelen weer welkom om sessies van de raad bij te wonen. Wel graag aanmelden bij de griffie van de raad in verband de beperkte ruimte (mail: griffie@groningen.nl of telefonisch: 050 367 7702). Deze onderwijssessie is ook online te volgen via de livestream op deze website van de gemeenteraad.

Skaeve Huse

Tijdens de Politieke Woensdag van 29 september komen meer onderwerpen aan de orde. Zo staan de plannen voor een Skaeve Huse 2 maal op de agenda. Vorige week was er al een inspraaksessie voor omwonenden over het voorgenomen besluit van B&W voor een Skaeve Huse-woonvorm aan de Hoofdstraat in Harkstede. Dan gaat het om een woonvorm voor mensen bij wie bestaande woonvormen in Groningen niet passen. Zij hebben vaak psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos.

Meningsvormende sessie

Woensdag van 14.40 tot 15.20 uur is er een sessie (aan de Radesingel) waarin de raad met zorginstellingen in gesprek gaat over de Skaeve Huse-plannen. Deze sessie is ook te bezoeken (graag wel even aanmelden) en eveneens live online te volgen. Later is er van 17.40 tot 19.00 uur een meningsvormende sessie waarin de raadsfracties met elkaar en de wethouder in debat gaan over de woonvormplannen.

Vervanging Gerrit Krolbrug

Een andere sessie is een meningsvormende vergadering over de vervanging van de Gerrit Krolbrug die in mei door een aanvaring ernstig beschadigd is geraakt. Wat voor brug moet er komen? Het college heeft als voorkeursvariant een beweegbare hefbrug op 4,5 meter hoogte, ingericht als fietsstraat en met twee fietsloopbruggen op 9,7 meter. Vorige week waren er 2 inspraaksessies. Een comité van omwonenden pleitten voor een brug van niet meer dan 3 meter hoogte.

Tijdens deze meningsvormende sessie van 17.40 tot 19.00 uur in zaal Topweer op het Provinciehuis gaan de politieke partijen met elkaar en de wethouder in debat over de voorkeursvariant. Ook deze sessie is te bezoeken (graag wel even aanmelden) en eveneens live online te volgen.

Gezinsverzorger

Andere onderwerpen op de agenda van de Politieke Woensdag zijn onder meer:

- de Leidraad Maatschappelijke Opvang,
- de stand van zaken rond de invoering van de gezinsverzorger,
- en de verstedelijkingsstrategie.

Verder is er van 15.30 tot 16.20 uur het Politiek Vragenuur waarin raadsleden het college van B&W vragen over actuele kwesties stellen.

Compleet overzicht van alle sessies (en de bijbehorende stukken) op de Politieke Woensdag van 29 september