Raad houdt afstand en besluit weer digitaal

Gepubliceerd op: 10 november 2021 12:11

foto plaatje uitgaven gemeente 2022 begroting
Het was de bedoeling dat de gemeenteraad van Groningen vandaag, woensdag 10 november, voor het eerst zou vergaderen in het Provinciehuis; dat wil zeggen met alle 45 raadsleden om te besluiten over de gemeentebegroting voor 2022. Maar door de corona-adviezen gaat het anders.

Om de veilige afstand van 1,5 meter afstand te kunnen houden, wordt er anders vergaderd. De raad past de eerder beproefde methode toe van eerst een 'hybride' zogeheten bijzondere voorbereidende sessie voor debat over de begroting met daarna een geheel digitale besluitvormende raadsvergadering.

Inwoners kunnen deze vergaderingen alleen via de livestream op deze website van de gemeenteraad volgen.

Aan de voorbereidende sessie doen fysiek maximaal 2 raadsleden (of fractiewoordvoerders) per raadsfractie mee. Overige raadsleden kunnen digitaal vanuit huis meedoen. Zo wordt het aantal fysiek aanwezige raadsleden in de vergaderzaal Topweer in het Provinciehuis beperkt en is het mogelijk om voldoende afstand te houden. Deze bijzondere voorbereidende sessie begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur.

Tijdelijk wet

Vervolgens begint om 22.15 uur de digitale raadsvergadering waaraan alle 45 raadsleden van de 12 raadsfracties deelnemen. In deze vergadering wordt er alleen gestemd, over moties, mogelijke amendementen en de begroting 2022. Ook deze vergadering is alleen via de livestream van de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl te volgen. Deze manier van vergaderen en besluiten is mogelijk volgens de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming.

Complete agenda en een overzicht van de moties en amendementen

Nieuwsgierig naar de begroting met meer dan 1 miljard euro?