Raad houdt Raadpleging Jeugdhulp

Gepubliceerd op: 10 november 2021 16:11

foto Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer
De gemeenteraad van Groningen houdt op 2 december een Raadpleging Jeugdhulp. Raadsleden willen dan in gesprek met ouders, jongeren, huisartsen en hulpverleners over de jeugdhulp in Groningen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer opent deze digitale bijeenkomst.

Tijdens de raadpleging staat de Regiovisie Jeugdhulp centraal. De gemeenten in Groningen leggen op dit moment de laatste hand aan deze visie. In de regiovisie staan de visie, ambitie en uitgangspunten voor de regionale samenwerking in de jeugdhulp en dus ook hoe de gemeente Groningen de jeugdhulp wil gaan inrichten.

Het Groningse college van burgemeester en wethouders stuurt de concept-Regiovisie op 24 november naar de gemeenteraad van Groningen. De raad vergadert daar in december verder over. Maar daarvóór wil de raad graag eerst met ouders, jongeren, huisartsen en hulpverleners in gesprek over de concept-Regiovisie Jeugdhulp. Dat heeft de raad de afgelopen tijd al twee keer eerder gedaan.

De opbrengst van deze derde Raadpleging Jeugdhulp kunnen de raadsleden gebruiken bij de voorbereiding van de latere bijeenkomsten van de raad over de concept-Regiovisie. In de raadsvergadering van 22 december neemt de gemeenteraad van Groningen een besluit over de Regiovisie Jeugdhulp.

Aanmelden

Ouders, jongeren, huisartsen en hulpverleners die willen meepraten kunnen zich opgeven via de griffie. Zij krijgen dan vanaf 30 november ook de concept-Regiovisie toegestuurd. Belangstellenden kunnen zich bij hun aanmelding aangegeven welk onderwerp in het kader van de jeugdhulp zij vooral willen bespreken met de raadsleden.

De Begeleidingscommissie Jeugdhulp, die bestaat uit raadsleden van verschillende raadsfracties, verzamelt deze onderwerpen. Deze commissie stelt het definitieve programma van de Raadpleging Jeugdhulp met de gespreksonderwerpen vast. Dat krijgen de deelnemers vervolgens toegestuurd.

Raadpleging Jeugdhulp
Wanneer: donderdag 2 december
Hoe laat: 19.15 uur (inloop), begin 19.30 uur. Einde: 21.30 uur
Waar: Digitaal
We houden rekening met de dan geldende coronamaatregelen.

Meer informatie: griffie gemeenteraad: per e-mail of  050 367 77 02

Foto: Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer opent de Raadpleging Jeugdhulp op 2 december.