Raad in meerderheid akkoord met harmonisatie sporttarieven

Gepubliceerd op: 31 maart 2021 21:50

foto sportpark
De harmonisatie van de sporttarieven gaat door. De oppositie wilde uitstel of aanpassing van de plannen. Maar de coalitiepartijen steunden het college van B&W.

Bij de sporttarieven gaat het om de bedragen die de sportverenigingen betalen voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen en sportvelden. De oude gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen kenden verschillende tarieven.

Maar nu deze gemeenten sinds januari 2019 samen de nieuwe gemeente Groningen zijn, wilde het college van B&W zoveel mogelijk één beleid te hanteren voor de hele gemeente. Dat heet harmonisatie, iets dat ook op veel andere onderwerpen is gebeurd na de gemeentelijke herindeling zoals de gemeentelijke belastingtarieven.

Sportkoepel

Tot nu toe betalen verenigingen in Haren en Ten Boer minder dan die in Groningen. Voor de harmonisatie van de sporttarieven bestonden verschillende scenario's. De meerderheid van de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie en als enige oppositiepartij Student en Stad stemde in met scenario A. Dat scenario had de voorkeur van B&W. Een 'ingroeiregeling' van 6 jaar om de sportvereniging in de dorpen tegemoet te komen, zit erbij. "Scenario A heeft de minste impact voor de verenigingen in Haren en Ten Boer", aldus sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie).

De Sportkoepel, waarbij tientallen sportverenigingen zijn aangesloten, wilde wat anders dan B&W en adviseerde een alternatief scenario B. Verschillende oppositiepartijen vroegen zich af waarom dat advies niet is opgevolgd. "De Sportkoepel, dat zijn geen koekenbakkers", zei CDA-fractievoorzitter Reneé Bolle. "De kleine veldverenigingen in Haren en Ten Boer worden nu onevenredig hard geraakt." Volgens hem staat de relatie met de Sportkoepel nu op het spel. "Wij zijn nergens zonder de verenigingen. Met de Sportkoepel hebben we als gemeente goud in hand. Maar dat gooien we nu in de Diepenring en dat hebben we er niet zo maar uitgevist."

'Melkkoe'

Volgens Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij, verliest de gemeente met de keuze voor scenario A het maatschappelijk belang van de sportverenigingen uit het oog. "Dit is uitbuiting van het platteland door de stad. Haren en Ten Boer worden als melkkoe gezien. Er dreigen donkere tijden voor de sportclubs." Volgens VVD'er Jasper Boter hoeft er helemaal niet geharmoniseerd te worden, ook al is er een gemeentelijke herindeling geweest. "Je kunt het ook zo laten."

Maar de coalitiepartijen vinden harmonisatie noodzakelijk en steunden B&W in hun voorkeur voor A. De oppositie stelt het allemaal te zwartgallig voor, aldus Jim Lo-A-Njoe van D66. "We doen het heel goed als sportgemeente." Jeffry van Hoorn (GroenLinks): "Scenario A is de meest eerlijke verdeling. Het betekent voor sommige clubs verzwaring. Dat is vervelend, maar het is het meest reële besluit dat we kunnen nemen."

Ook Gerben Brandsema, fractievoorzitter van de ChristenUnie, noemde het scenario van B&W het meest eerlijk. "Het is wel een vervelende boodschap voor Haren en Ten Boer. Maar er is een ingroeiregeling van 6 jaar en dat is schappelijk." Vanuit de oppositie werden verschillende amendementen ingediend om de plannen van B&W uit te stellen en te veranderen. Maar een raadsmeerderheid bleef B&W steunen.

Corona-steunpakket

De gemeenteraad stemde verder in met onder meer het sociaal corona-steunpakket voor de cultuursector, de herinrichting van De Oosterpoort, het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie en de 'visie stadslogistiek'. Zie voor deze raadsvoorstellen, en andere aangenomen voorstellen, de agenda van deze raadsvergadering.

De raad nam ook de motie van VVD, PvdA, ChristenUnie, Student en Stad en Stadspartij aan die voor het inburgeringsprogramma voor asiel- en gezinsmigranten om aandacht vraagt voor specifieke Groninger aspecten zoals gebruiken en gewoonten en geschiedenis en culturele zaken.

Verder steunde de meerderheid van de raad de motie van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie die ervoor moet zorgen dat bij nieuwe straten in de gemeente een evenredig aandeel hiervan wordt vernoemd naar vrouwen. En dan mag het gaan om vrouwen uit de Groningse of Nederlandse geschiedenis.

Stadsdichter

De gemeenteraad nam afscheid van GroenLinks-raadslid Lieke Schoutens. Haar opvolger Petra Brouwer werd geïnstalleerd. Het eind van de vergadering werd opgeluisterd met een optreden van de nieuwe stadsdichter Myron Hamming.

Agenda en terugkijken van deze raadsvergadering.