Raad kiest stationsgebied als plek nieuw muziekcentrum

Gepubliceerd op: 19 november 2020 17:10

foto muziekcentrum stationsgebied
Het nieuwe muziekcentrum dat De Oosterpoort vervangt komt in het stationsgebied. Dat heeft de Groningse gemeenteraad besloten in de raadsvergadering van woensdag 18 november.

Een alternatieve plek was de Vrydemalaan nabij het UMCG. Maar een plek in het stationsgebied Zuid dat nog wordt ontwikkeld heeft de voorkeur van het college van B&W. Het gebied van de Vrydemalaan is al gemengd en levendig, aldus het college. Een muziekcentrum zou hier in het stationsgebied juist aan bijdragen.

Alle aanwezige raadsleden steunden het college. Waar in het stationsgebied de vervanger van de huidige Oosterpoort precies komt, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog bekeken. Kosten van het nieuwe muziekcentrum op de gekozen locatie: ongeveer 221 miljoen euro. Drie jaar geleden werd duidelijk dat de levensduur van de huidige De Oosterpoort beperkt is.

Groningen Muziekstad

Wethouder van Cultuur Paul de Rook (D66): "De keuze van de plek van het nieuwe muziekcentrum is een belangrijke stap in het werken aan de toekomst van de muziek in Groningen en de positie van Groningen als muziekstad." Een muziekcentrum bij het station, voor bezoekers vaak de eerste blik op de stad, moet samen met het Groninger Museum hét visitekaartje van cultuurstad Groningen worden.

Een aantal fracties als oppositiepartijen Stadspartij en CDA hikken vanwege de kwetsbare financieél positie van de gemeente aan tegen de kosten van het nieuwe muziekcentrum. Wethouder wil echter niet een compleet nieuw en goedkoper alternatief uitwerken. Maar ruimte om te bezuinigen blijft er.

Keuzes

"Er blijven dingen te kiezen voor de raad", zegde De Rook toe. "Het wordt niet alles of niks." Al dan niet een vierde zaal. Of het aantal bezoekers dat in de grote zaal kan. "Dat zijn allemaal keuzes die je nog kunt maken." Met het besluit van de raad kan het college verdere plannen maken voor het nieuwe muziekcentrum in het stationsgebied.

De raadsvergadering begon met een zogeheten interpellatiedebat over de situatie bij de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Politieke partijen in de raad kunnen een interpellatiedebat aanvragen over een actueel onderwerp dat oorspronkelijk niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Dat hadden de Partij voor de Dieren en de SP gedaan naar aanleiding van het stilleggen door de aannemer van een deel van het werk aan de Zuidelijke Ringweg.

Vertraging

De aanpak van de Zuidelijke Ringweg kampt met een vertraging van zeker 3 jaar. Tussen de betrokken – de aannemerscombinatie Herepoort en de opdrachtgevers Rijkswaterstaat, de Provincie en de gemeente Groningen – is een overeenkomst gesloten over de extra kosten. Maar een zogeheten vaststellingsovereenkomst over de details is er nog niet. Hangende de oplossing van de financiële problematiek heeft Herepoort een deel van het werk stilgelegd.

De aanvragers van het extra debat en 2 andere fracties wilden een motie voor een raadsonderzoek naar de gang van zaken bij de Aanpak Ring Zuid indienen. "Geen mens in deze raad kan antwoord geven op de vraag: Hoe heeft het zo ver kunnen komen?", aldus SP-raadslid Wim Kos. "Ik ben volksvertegenwoordiger en wil graag antwoord kunnen geven."

Raadsonderzoek

De meeste fracties vonden het te vroeg voor zo'n eigen raadsonderzoek. "Wordt het daar beter van?", vroeg Benni Leemhuis (GroenLinks) zich af. "Nee, misschien duurt het alleen maar langer." Wachten en een later onderzoek zou beter zijn. Vanwege het gebrek aan een meerderheid trokken de betrokken fracties de moties in en werd er niet over gestemd.

Over een andere motie over de Ring Zuid werd wel gestemd en die kreeg steun van alle 42 aanwezige raadsleden. Met de motie spreekt de raad uit dat ook het Rijk moet meebetalen aan eventuele extra kosten van de Aanpak Ring Zuid. En dat die kosten dan niet ten koste mogen gaan van andere verkeers- (zogeheten RSP -Regio Specifiek Pakket-)projecten in de provincie Groningen.

"De nieuwe Zuidelijke Ringweg lijkt duurder uit te vallen dan aanvankelijk begroot", aldus deze politieke partijen. "En het lijkt erop dat verschillende projecten binnen het RSP-programma van de provincie Groningen nu op losse schroeven staan."

Onderhandelingen

Maar wethouder Verkeer Philip Broeksma (GroenLinks) liet weten dat de minister heeft aangegeven dat 'Den Haag' niet verder meebetaalt. "Dat is teleurstellend." Hij zei te betreuren dat de aannemer een deel van het werk aan de ring heeft stilgelegd. "Dit is niet de manier waarop onderhandelingen gevoerd moeten worden. Wij laten ons niet onder druk zetten." Hij ontkende dat er nu een patstelling is tussen de opdrachtgevers en de aannemerscombinatie. We zijn in gesprek."

De raad nam ook een besluit over de verwerking van de afvalstromen uit Groningen. Nu worden die in Groningen verwerkt door Attero. De raad stemde voor het voorstel van het college om in zee te gaan met verwerker Omrin. Dat is een overheids-NV waarin de gemeente aandelen koopt. Dat betekent dat vanaf 2022 het Groningse afval wordt verwerkt in Friesland. Volgens B&W levert Omrin goede prestaties op het gebied van onder meer scheidingsrendement, CO2-redactie en aan de totstandkoming van een circulaire economie.

Gft

Een aantal fracties was voor een openbare aanbesteding. "Marktpartijen moeten mee kunnen dingen", zei VVD'er Jasper Boter. "Er is zelfs 1 in de eigen provincie." Partij voor de Dieren had twijfels over de duurzaamheid van Omrin. "Omrin kan niks met gft, dat moet nog ontwikkeld worden." Volgens wethouder Glimina Chakor wil Omrin investeren in een gft-vergister in Groningen.

Een meerderheid van 29 raadsleden (14 stemden tegen) steunde de afvalverwerkingsplannen van B&W. 'Omrin scoort goed op duurzaamheid", aldus Marijn van der Glas (GroenLinks). "Zo houden we als gemeente een vinger in de pap." Wethouder Chakor: "We hebben met Omrin 2 petten op: we zijn eigenaar èn klant. Dat zien we als een kans om te sturen op duurzaamheid en de tarieven."

Cultuurnota

In deze vergadering nam de raad meer besluiten. Zo stelde de raad bijvoorbeeld de sportnota en de cultuurnota vast. Een compleet beeld van alle besluiten is te vinden bij de agenda van deze vergadering. Zie daarvoor de besluitenlijst en het overzicht met stemresultaten bij het agendapunt 00. De moties en amendementen waarover de raad stemde staan bij de bijbehorende agendapunten.