Raad kiest voor vast tarief voor afval

Gepubliceerd op: 10 september 2020 21:09

foto raad diftar
Inwoners van Groningen betalen voorlopig niet per vuilniszak die ze in de ondergrondse container stoppen of per afvalcontainer die ze bij de weg zetten. De Groningse gemeenteraad heeft woensdag 9 september besloten niet over te gaan op dit systeem van Diftar: voluit gedifferentieerd tarief.

De raad besloot wel dat alle huishoudens in de gemeente vanaf 1 januari 2021 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing betalen. Dit tarief is gebaseerd op huishoudgrootte. Voor de voormalige gemeente Haren, worden de veranderingen het grootst. Hier geldt nu nog Diftar op gewicht : hoe minder kilo's afval je aanbiedt, hoe minder je betaalt.

Minicontainers

Op 1 januari geldt dus het systeem dat nu al in de oude gemeente Groningen bestaat: een vast tarief. Dat is voorlopig het nieuwe afvalbeleid van de nieuwe gemeente Groningen. Maar Diftar is niet uit beeld. Want er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om Diftar op gewicht in te voeren in die gebieden van de gemeente waar inwoners minicontainers bij de weg kunnen zetten. De raad heeft voor zo'n onderzoek gstemd.

De raad besloot tot het nieuwe afvalbeleid na een fel debat tussen voor- en tegenstanders van Diftar. Onder meer de coalitiepartijen GroenLinks (voor Diftar) en PvdA (tegen) botsten met elkaar. "Het is een eerlijk systeem en beter voor het milieu", aldus Martijn van der Glas. "Iedereen moet bijdragen en wordt beloond voor goed scheiden."

Dumpingen

Maar volgens PvdA'er Jan Pieter Loopstra brengt Diftar chaos. "De stad is niet geschikt voor Diftar en Diftar is niet geschikt voor de stad." Volgens CDA, 100% Groningen en PVV leidt Diftar tot dumpingen en zwerfvuil. En de SP wil dat juist de industrie meer doet om het afvalprobleem aan te pakken.

Vooraf leek het spannend te worden. Uit de debatten die raadsleden eerder over het nieuwe afvalbeleid voerden, viel af te leiden dat ongeveer de helft van de raad voor Diftar zou stemmen en de andere helft tegen. Het leek erop dat de VVD met haar 4 raadszetels beslissend was of het raadsvoorstel van het college (een vast tarief per 2021 en Diftar naar frequentie kent – hoe vaker je een zak weggooit of container buiten zet, hoe meer je betaalt) het zou halen.

Haren

Jasper Boter van de VVD-fractie hield een pleidooi voor behoud van Diftar naar gewicht in de oude gemeente Haren. De inwoners zijn er tevreden over en in het bestuursakkoord over de herindeling staat dat Haren deze vorm van Diftar mag behouden. "Wij hechten aan dit bestuursakkoord", aldus Boter.

Na veel en lange schorsingen kwam Van der Glas van GroenLinks met een wijzigingsvoorstel: alleen een vast tarief per 2021. En dus geen Diftar per 2022. De raad stemde vervolgens in z'n geheel voor dit amendement waardoor Diftar – voorlopig – van de baan is. "Iedereen is het eens over de wijze waarop we in Groningen afval gaan inzamelen", vatte burgemeester Koen Schuiling de verrassende uitkomst van het debat over het nieuwe afvalbeleid samen. "Wie had dat aan het begin van de avond gedacht." Wethouder van afval Glimina Chakor (GroenLinks): "Deze avond loopt anders dan verwacht."

Afvalstoffenheffing

Een kleine meerderheid (22 stemmen voor, 21 stemmen tegen) nam vervolgens een motie van de VVD, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren aan die om het onderzoek vraagt naar een gemeentebrede invoering van Diftar op gewicht in gebieden met laagbouw waar de bewoners minicontainers hebben. De gemeente gaat nu uitzoeken wat dat kost en wat de gevolgen zijn voor de afvalstoffenheffing en wat dit systeem oplevert in vergelijking met Diftar op basis van frequentie.

Het debat en besluitvorming over het nieuwe afvalbeleid kwam na het agendapunt over de toekomst van het evenemententerrein Drafbaan Groningen in het stadpark. De raad stemde voor het voorstel van het college van B&W om de huurovereenkomst met drafsportvereniging KHRV op te zeggen en de drafbaan volledig tot een evenemententerrein ontwikkelen. Dat betekent het einde van de drafsport in Groningen en groen licht voor verdere plannenmakerij voor evenementen op de drafbaan.

Rammstein

In de aanloop naar het debat hebben drafsportliefhebbers op verschillende manieren geprotesteerd tegen de drafbaanplannen. Ook omwonenden uitten hun zorgen over de plannen voor meer en grotere evenementen met bijvoorbeeld Bon Jovi, Robbie Williams, Bruce Springsteen of Rammstein met tienduizenden bezoekers. "Het onderwerp leeft onder de Groningers en gaat gepaard met veel emoties", concludeerde Jeffry van Hoorn van GroenLinks. SP en Stadspartij probeerden vergeefs besluitvorming uit te stellen omdat omwonenden onvoldoende zouden zijn betrokken.

Partijen als CDA en Stadspartij hadden twijfels over de onderbouwing van de plannen voor de drafbaan. "Broddelwerk van de bovenste plank", aldus Stadspartij-fractievoorzitter Amrut Sijbolts. "Een 100-jarige trouwe huurder wordt op straat gezet zonder nieuwe huisvesting aan te bieden." Sijbolts diende met de PVV een motie van afkeuring in die het niet haalde (6 stemmen voor, 37 tegen). Veel kritische fracties vonden zo'n motie te ver gaan.

Een meerderheid van de coalitiepartijen van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie en ook oppositiepartij Student en Stad stemden voor de plannen met het drafbaanterrein. "Er is geen toekomst voor de drafsport in Groningen", vond fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) zei bereid te zijn te onderzoeken of de paarden tot de eerste schep in de grond kunnen blijven draven.

APVG

Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente en de toekomst van het evenemententerrein Drafbaan in het stadspark waren de twee grote onderwerpen van de raadsvergadering van woensdag 9 september. De raad debatteerde en nam beslissingen ook over andere onderwerpen. De gemeenteraad stelde bijvoorbeeld de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) vast.

Lachgasverbod

Acht fracties dienden op initiatief van CDA-fractievoorzitter bij dit agendapunt een zogeheten amendement (voorstel tot aanpassing van de tekst) in over een lachgasverbod dat een grote meerderheid kreeg. Dat betekent dat het verboden wordt om buiten lachgas te gebruiken en bij je te hebben. Verder steunde de raad unaniem de motie 'Obstakelvrij Groningen' van PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren. De gemeente gaat met nutsbedrijven, aannemers en de werkgroep Toegankelijk Groningen praten over oplossingen voor obstakels en versperringen door wegwerkzaamheden.

De gemeenteraad ging ook akkoord met het initiatiefvoorstel van SP, Student en Stad, Stadspartij, PVV en 100% Groningen voor een referendumverordening (30 stemmen voor, 13 tegen). Dat betekent dat een referendum in Groningen mogelijk is. De oude gemeenten Groningen en Haren kenden zo'n verordening, de oude gemeente Ten Boer niet. Sinds de herindeling in 2019 was het niet mogelijk om een referendum te houden. Dat kan met deze nieuwe referendumverordening wel.

Stembureau

De initiatiefnemende partijen zien het referendum als extra gereedschap in de democratische gereedschapskist. "Dit middel maakt dat democratie meer is dan 1 keer per jaar een bolletje inkleuren n het stembureau", aldus Daan Brandenbarg (SP). "Hiermee kunnen inwoners ook zelf een referendum mogelijk maken."

Agenda en alle stukken en vergadering 9 september 2020 terugkijken