Raad ontvangt manifest over broedplaatsen

Gepubliceerd op: 16 november 2023 15:11

foto broedplaasten manifest

Een permanente broedplaats in Groningen als vrijplaats die kunst, cultuur en maatschappelijke initiatieven waarborgt. Een plek waar ruimte is voor ondernemerschap, innovatie en creativiteit. Dat is de boodschap van een manifest dat op de Politieke Woensdag van de gemeenteraad aan de raadsleden is overhandigd.

Claartje van der Linden van Groningen Broed overhandigde het manifest met handtekeningen van sympathisanten aan raadslid Jeffry van Hoorn. Het manifest pleit voor minstens 1 permanente broedplaats van minimaal 10.000m2 in de stad Groningen als aanvulling op de tijdelijke plekken.

Kruisbestuiving

De ruimtes in deze broedplaats moeten laagdrempelig en betaalbaar zijn en blijven. "Deze ruimtes moeten worden bestemd voor het toegankelijk houden van kunst en cultuur voor iedereen en voor het organiseren van maatschappelijke initiatieven en (kleine) bedrijvigheid, waarbij uitwisseling en kruisbestuiving mogelijk worden."

Ideeën over waar zijn er ook: bijvoorbeeld de voormalige kartonfabriek De Halm in Hoogkerk, de voormalige tabaksfabriek Niemeyer, Travertijnstraat 12, voormalig Backbone, of een verzameling kleinere panden verspreid door de stad.

Broedplaatsenbeleid

De gemeente is bezig nieuw broedplaatsenbeleid te ontwikkelen. Over dat onderwerp heeft de raad onlangs nog gesproken in een vergadering over de collegebrief 'Beleidskader broedplaatsen'. Van der Linden was toen inspreker.

Meningsvormendevergadering over de collegebrief 'Beleidskader broedplaatsen' - 11 oktober 2023

Het onderwerp komt volgend jaar terug op de agenda van de raad als het college met de concrete plannen komt.

Spreekhalfuur

De overhandiging van het manifest was tijdens het spreekhalfuur van de gemeenteraad dat 'Inwoners in gesprek met raadsleden' heet. Dat is een inloopmoment tussen 20.30 en 21.00 uur dat bijna iedere week in de avondpauze van de vergaderingen van de gemeenteraad op de Politieke Woensdag plaatsvindt.

Inwoners kunnen dan met raadsleden in gesprek of korte presentaties of een 'zeepkist'-praatjes houden om aandacht te vragen voor onderwerpen over onderwerpen die hen bezighouden. Ook is er gelegenheid petities aan de raad te overhandigen.

Meer informatie over het spreekhalfuur van de gemeenteraad

foto manifest tekst