Raad stelt vragen na dorpsgesprekken aardbevingen

Gepubliceerd op: 07 januari 2021 16:00

foto wisselwoningen
De Groningse gemeenteraad stelt het college van B&W vragen naar aanleiding van de 3 dorpsgesprekken over de aardbevingsproblematiek. Ze gaan over zorgen en vragen die bij inwoners van Ten Boer, Ten Post en Woltersum leven.

Zorgen en vragen over terugkeer in huurhuizen na sloop/nieuwbouw, wisselwoningen en stijgende WOZ-waardes en OZB-aanslagen komen aan de orde. De gemeenteraad kaart deze kwesties aan in zogeheten mondelinge vragen namens alle politieke partijen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). De vragen worden gesteld tijdens het Politieke Vragenuur tijdens de Politieke Woensdag van de Groningse gemeenteraad op woensdag 13 januari.

Livestream

Het college kent de vragen en geeft dan ook onmiddellijk de antwoorden op de vragen. Het Politiek Vragenuur is 13 januari van 15.30 tot 16.30 uur en live te volgen via de livestream op deze website van de gemeenteraad.

De raad stelt de vragen naar aanleiding van de 3 dorpsgesprekken over de aardbevingsproblematiek in november en december. De gesprekken tussen raadsleden en vanwege de coronamaatregelen steeds maximaal 15 inwoners waren in Ten Boer, Ten Post en Woltersum. De raad wilde de ervaringen van inwoners horen met de schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing.

Volksvertegenwoordigers

In de uitnodiging voor de dorpsgesprekken en ook tijdens de gesprekken maakte de raad duidelijk dat de mogelijkheden van de gemeenteraad beperkt zijn. Maar als volksvertegenwoordigers wilden raadsleden horen wat er speelt om waar mogelijk op te komen voor de inwoners. De dorpsbijeenkomsten hebben een hoop onderwerpen en concrete vragen opgeleverd waar de raad wèl mee aan het werk kan en ook gaat.

Over een aantal onderwerpen stelt de gehele gemeenteraad 13 januari mondelinge vragen. Onder meer over terugkeer in huurhuizen na sloop/nieuwbouw in het kader van de versterking in Ten Post. Bewoners maken zich daar zorgen over, constateerden raadsleden tijdens het gesprek in Ten Post. "Volgens de bewoners heeft woningbouwcorporatie Wierden en Borgen aangegeven dat bewoners van een gezinswoning niet altijd terug kunnen keren op dezelfde plek omdat hun gezinswoning vervangen wordt door een seniorenwoning. Bewoners gaven aan dat er afgesproken was dat ze wel terug konden keren naar een nieuwe woning op oude woonlocatie." Raadsleden willen horen het zit.

Wisselwoningen

Verder zijn er vragen over wisselwoningen. "In Woltersum is aangegeven dat veel inwoners van Woltersum behoefte hebben aan een wisselwoning in het eigen dorp", aldus de raad. "Men zien het niet zitten om lange tijd het dorp te moeten verlaten en wil zelf de keuze hebben om eventueel in eigen dorp in een wisselwoning te kunnen. In Ten Post zijn juist zorgen over de extra geplande 60 wisselwoningen."

De raad stelt ook vragen over stijgende WOZ-waardes en OZB-aanslagen. "Veel inwoners van het gebied hebben vragen over stijgende WOZ-waardes en OZB-aanslagen. Voor dezevragen worden ze verwezen naar het Noordelijk Belastingkantoor, maar dat kan veel specifieke vragen niet beantwoorden, waardoor mensen vastlopen."

Schriftelijke vragen

Naar aanleiding van de 3 dorpsgesprekken bereidt de raad ook nog schriftelijke vragen aan B&W voor. Daar krijgt het college meer tijd voor om te beantwoorden. De inhoud van de mondelinge vragen tijdens het Vragenuur op 13 januari hebben een wat meer urgent karakter.

Ga voor alle vragen aan B&W naar de agenda van de Politieke Woensdag van 13 januari en kijk bij 'Politiek Vragenuur'

Verslag dorpsgesprek Ten Boer (26 november)

Verslag dorpsgesprek Ten Post (3 december)

Verslag dorpsgesprek Woltersum (10 december)

versterkenenvernieuwen.groningen.nl