Raad steunt plannen voor nieuwe wijk Suikerzijde

Gepubliceerd op: 04 juni 2021 11:30

foto suikerzijde plein
Groningen krijgt een nieuwe wijk: Suikerzijde. De gemeenteraad steunde woensdag 2 juni de plannen van het college van burgemeester en wethouders (B&W) voor woningbouw op de voormalige vloeivelden op het terrein van de oude suikerfabriek.

Er komt een compleet nieuwe wijk met woningen en ook voorzieningen als scholen, winkels en horeca. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) noemde het een "groot besluit". "We moeten terug naar Meerstad als het gaat om een in grootte vergelijkbare stedelijke ontwikkeling." De bouwplannen voor het voormalige suikerfabriekterrein passen in de woningbouwopgave van zo'n 20.000 woningen die er volgens het college in de gemeente moeten komen.

Trots

De voorstanders in de raad waren opgetogen over de bouwplannen. "We zijn blij met de stadsuitbreiding", zei VVD-raadslid Geeske de Vries. En PvdA'er Rik van Niejenhuis zei "trots en tevreden" te zijn over de nieuwe wijk.

Grote tegenstander is de Partij voor de Dieren. Volgens fractievoorzitter Kirsten de Wrede is er geen rekening gehouden met de belangen van flora en fauna. "De bouwplannen pakken onnodig slecht uit voor de natuur, daar is het college veel te gemakzuchtig mee omgesprongen." Ze noemde het een "schandvlek" voor de gemeente. "We begrijpen dat hier gebouwd moet worden, maar het kan ook op een andere manier."

Geoorde futen

De bebouwing komt op een groot deel van op de huidige vloeivelden, waar vleermuizen foerageren en geoorde futen broeden. Het college zegt goede alternatieven te hebben gevonden om deze beschermde natuurwaarden op andere plaatsen te compenseren. Daar zijn zorgen over. Ook bij voorstanders van bouw, zoals D66 en GroenLinks.

"Het gaat een prachtige wijk worden", zei GroenLinks-woordvoerder Ceciel Nieuwenhout. "Maar er zijn wel zorgen over de compensatie." Zij is daarom blij dat het college wil praten met natuurorganisaties over optimale natuurcompensatie om zoveel mogelijk flora en fauna te behouden.

Participatieproces

Volgens wethouder Van der Schaaf is er vanaf het begin van de planvorming voor Suikerzijde rekening gehouden met natuurwaarden. "Er is een uitgebreid participatieproces geweest en we hebben met de natuurorganisaties aan tafel gezeten. Die zijn het niet overal mee eens, maar er zijn meer belangen." Het raadsvoorstel van B&W voor de Suikerzijde werd met 40 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

De gemeenteraad nam woensdag 2 juni meer besluiten, onder meer...

....over het Stadspark en de drafbaan als evenemententerrein

....en het betrekken van inwoners bij verbetering van de afvalinzameling

Een compleet beeld van de besluiten van de raad is op te maken uit de besluitenlijst

Weten wat iedere fractie heeft gestemd? Kijk op het overzicht van de stemresultaten

Alle stukken (zoals raadsvoorstellen, moties en amendementen) zijn te vinden bij de agenda van de raad

Vergadering terugkijken (klik op camara-icoontjes bij de agendapunten)